Helena vystudovala právo na Masarykově univerzitě a LLM v Lucemburku, působila jako asistentka soudkyně na Nejvyšším soudu a nyní pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu ČR.