Maďarská republika koncom minulého roka oznámila úmysel prijať zákon, ktorý by umožnil zničenie pôvodných archívnych dokumentov zaznamenávajúcich činnosť komunistickej štátnej bezpečnosti, ministerstva vnútra a polície. Proti aktivite maďarskej vlády vznikla medzinárodná petícia, do ktorej sa zapojili aj mená ako Lavinia Stan (St Francis Xavier University) alebo Christopher Adam (Carleton University). Petíciu podporilo aj Centrum pre ľudské práva a demokratizáciu IIPS MU. Petícia bude v marci predložená maďarskej vláde.

Více informací najdete na webových stránkách Save Hungary‘s Archives a Petícia.

Otevřený dopis Centra pro lidská práva a demokratizaci si můžete přečíst zde. Iniciativa Save Hungary‘s Archive Centru za dopis poděkovala a zveřejnila jej na svých webových stránkách.

 

Výbor ministrov Rady Európy definuje prístup k verejným archívom ako právo vlastné politickým systémom rešpektujúcim demokratické hodnoty a ľudské práva. Dôsledné zdokumentovanie zločinov totalitných a nedemokratických režimov je jedným zo základných predpokladov úspešnej tranzície a národného uzmierenia.

Záznamy pomáhajúce rekonštruovať zločiny komunistického režimu sú aktuálne uložené v Historickom archíve štátno-bezpečnostných služieb Maďarska a v Štátnych archívoch Maďarska. Historický archív, ktorý má v tomto smere významnejšie postavenie, bol založený v roku 2003, dokumentuje operácie a aktivity štátnej bezpečnosti za obdobie od 21. decembra 1944 do 14. februára 1990. Archívy boli dosiaľ sprístupnené všetkým občanom, ktorí si v nich mohli prečítať záznamy o svojej osobe, ako aj o kolaborantoch, ktorí ich sledovali. Úplné verejné sprístupnenie sa týkalo dokumentov starších ako 30 rokov.

Ilustrace