Ali Kushayb obviněný z více něž padesáti bodů zločinů spáchaných v súdánském Dárfúru je ve vazbě Mezinárodního trestního soudu. Velitel džandžavídských milic se dobrovolně vydal orgánům ve Středoafrické republice, kterými byl na začátku června 2020 vydán do rukou haagské spravedlnosti. Ali Kushayb má čelit obviněním ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

V roce 2003 zaútočily povstalecké jednotky nazvané Súdánská osvobozenecká armáda (Sudanese Liberation Army/Movement, SLA/SLM) a Hnutí pro spravedlnost a rovnost (Justice and Equality Movement, JEM)  na pozice centrální súdánské vlády v dárfúrském Al-Fašíru. Tímto byla rozdmýchána dosud neukončená válka za účasti vládou podporované milice Džandžavíd.

Kdo jsou milice džandžavíd?

Arabská milice Džandžavíd, která operuje především v Súdánu, má původ v dlouhotrvající občanské válce v sousední Čadské republice. Do tohoto konfliktu se zapojila v osmdesátých letech minulého století také Libye, která tímto poskytla zásoby arabským nomádům ve východní části Čadu, aby tak podpořila vlastní síly v tomto regionu. V přeshraničním Dárfúru vyzbrojila súdánská vláda arabsky mluvící nomády Abbala, kteří měli v té době za úkol odstrašovat čadské vpády na území Súdánu. Tyto dvě skupiny byly později základem pro zformování milice nazvané Džandžavíd.

Překrývající se konflikty v Čadu a Súdánu v osmdesátých a devadesátých letech umožnily další formaci dvou arabských milic, které vytvořily volnou koalici. Tyto polovojenské jednotky útočily v průběhu devadesátých let na vesnice ležící podél čadsko-súdánské hranice, kde probíhaly střety místního obyvatelstva v důsledku sporů o půdní a vodní práva pastevců a zemědělců.

Postoj súdánské vlády k milicím Džandžavíd se proměnil od tiché podpory za účelem doplnění řad súdánské armády v boji proti povstalecké SLA, k benevolentnímu přehlížení plenění, do kterého se tyto milice zapojily.

Povaha aktivit milicí v Dárfúru nabyla v roce 2003 nové dimenze. Vysoce mobilní síly Džandžavíd, vybavené súdánskými vojenskými zbraněmi, komunikačními prostředky a klíčovými informacemi změnily kurz probíhajícího konfliktu v Dárfúru. Povstalecká a do té doby relativně vítězící SLA byla poražena a arabské milice provedly to, co mezinárodní pozorovatelé označili za etnickou čistku národů Fur, Masalit a Zaghawa.

Kdo je Ali Kushayb?

První osobou, která se  údajně podílela na zločinech páchaných v Dárfúru a stane před Mezinárodním trestním soudem (MTS) bude Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman neboli Ali Kushayb. Tento súdánský státní příslušník a údajně jeden z nejvýznamnějších vůdců kmenové hierarchie v lokalitě Wadi Salih, člen Lidových obranných sil byl dne 9. června 2020 převezen do vazby MTS. Ali Kushayb přibližně v rozmezí od srpna 2003 do března 2004 měl velet tisícům džandžavídských milic.

Poté, co se dobrovolně vydal a byl zatčen ve Středoafrické republice, byl poté předán do Haagu, kde ho již 15. června čekalo informování o vznesených obviněních před soudcem MTS. Ali Kushayb údajně implementoval protipovstaleckou strategii súdánské vlády, která vyústila ve spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Dárfúru.

Ali Kushayb je vnímán jako prostředník mezi vůdci milice Džandžavíd ve Wadi Salih a vládou Súdánu. Pod jeho vedením měly milice získávat munici, finance, jídlo a nové členy, čímž Ali Kushayb úmyslně přispíval k dárfúrským zločinům. Osobně se také údajně účastnil některých útoků proti civilistům ve městech Koddom, Bindist, Mukjar a Arawala, kde došlo k zabíjení civilistů, znásilňování, mučení a dalšímu krutému zacházení.

Obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti

Na základě oznámení Rady bezpečnosti OSN dle čl. 13(b) Římského statutu ohledně situace a porušování lidských práv v Dárfúru v roce 2002 zahájila Kancelář žalobce MTS (Office of the Prosecutor, OTP) vyšetřování zločinů spáchaných na daném území v roce 2005, kdy nashromáždila dostatek podkladů poskytnutých také nevládními subjekty. O dva roky později byl senátem MTS vydán zatýkací rozkaz proti Ali Kushaybovi, který byl tímto obviněn ze spáchání padesáti bodů zločinů, které čítaly:

  • 22 bodů zločinů proti lidskosti (vražda, deportace nebo nucený přesun obyvatelstva, věznění nebo jiné závažné zbavení osobní svobody v rozporu se základními pravidly mezinárodního práva, mučení, perzekuce, znásilnění, jiné nelidské činy podobné povahy spočívající úmyslném způsobení velkých útrap nebo těžké újmy na zdraví či poruchy duševního nebo tělesného zdraví); a
  • 28 bodů válečných zločinů (vražda, násilné činy proti životu a osobě, těžké urážky lidské důstojnosti, zejména pokořující a ponižující zacházení, úmyslné vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu, plenění, rozsáhlé ničení a přivlastňování majetku).

V roce 2018 byl proti Alimu Kushaybovi vydán doplňující zatykač, který ten původní rozšířil o další tři obvinění z válečných zločinů spáchaných ve městě Deleig a okolí v březnu roku 2004.  

Zatýkací rozkazy, které jsou nadále v platnosti, byly vydány na další čtyři podezřelé z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kteří zatím zůstávají mimo dosah MTS. Těmi jsou Umar al Bašír, bývalý prezident Súdánu (více viz Bulletin leden-únor 2020, s. 19), Ahmed Haroun, bývalý ministr pro humanitární záležitosti a guvernér státu Jižní Kordofan, Abdul Raheem Mohammer Hussein, bývalý ministr obrany, a Abdallah Banda Abakaer, vůdce povstaleckého hnutí JEM. Všichni tito podezřelí, vyjma Bandy, jsou v současnosti ve vazbě v Súdánu.

Zatčením Aliho Kushayba se MTS konečně podaří prolomit prozatímní nezdar ve vyšetřování dárfúrského konfliktu a nahlédnout pod pokličku událostí, které se odehrály před více než patnácti lety. Takto významný krok může znamenat, že by se ve stopách Aliho Kushayba mohli ubírat i další podezřelí ze zločinů spáchaných v Dárfúru. Súdánský ministr informací Feisal Mohamed Saleh uvedl, že je vláda nakloněna  k diskuzi o vydání Umara al Bašíra a dalších zadržených ve vazbě v Súdánu.

 

Zdroje

Initial appearance of Ali Kushayb scheduled for 15 June 2020: Practical information. International Criminal Court. 12. června 2020. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=ma252

Situation in Darfur (Sudan): Ali Kushayb is in ICC custody. International Criminal Court. 09. června 2020. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1525

Kushayb case: Pre-Trial Chamber II makes public a second warrant of arrest and schedules a first appearance on 15 June. International Criminal Court. 11. června 2020. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1526

Ray, M. Janjaweed, Sudanese militia. Encyclopedia Britannica. 02. června 2011. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Janjaweed

ICC: Sudanese Fugitive in Custody. Human Rights Watch. 09. června 2020. Dostupné z: https://www.hrw.org/news/2020/06/09/icc-sudanese-fugitive-custody

Fotografie

Místní vůdci v táboře vnitřně vysídlených osob v severním Dárfúru. Leaders in Darfur Camp Voice Concerns, 19. ledna 2012. autor: UN Photo/Albert Gonzalez Farran. flickr. CC BY-NC-ND 2.0, editace: ořez.