Za akademický rok 2014/2015 členové a spolupracovníci Centra pro lidská práva a demokratizaci vydali množství odborných článků, monografií, konferenčních příspěvků a dalších textů. Jejich přehled naleznete ve výroční zprávě.