Březnový Bulletin si můžete stáhnout zde.

Jelikož v březnu tomu byly již dva roky, kdy v Evropě a v České republice naplno udeřila pandemie, v úvodním příspěvku se Viktória Marková věnuje relativně málo diskutované otázce, do jaké míry může být Čína právně odpovědná za rozšíření pandemie Covid-19.

Navazuje Marie Gavendová s příspěvkem shrnujícím závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů za druhou polovinu předcházejícího roku. Výbor pro lidská práva se mimo jiné věnoval situaci na Ukrajině po roce 2014.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Dagmar Matúšů o tom, že Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování situace ve Venezuele. Dopustily se zdejší bezpečnostní složky zločinů proti lidskosti?

Jana Vidláková z evropské sekce se věnuje rozsudku Soudního dvora EU, který se zabýval zásadou přiměřenosti ve vztahu ke ztrátě evropského občanství.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Ondřej Kaška zaměřuje na ochranu osobních dat v Evropské unii a posun v jednání mezi USA a EU.

Veronika Nováková z české sekce poté diskutuje možnosti náhrady škody a nemajetkové újmy v případech, kdy trestní stíhání osoby neskončí jejím odsouzením.

Obsah čísla

 Téma

 • Je Čína právně odpovědná za rozšíření pandemie COVID-19?
 • Závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě za druhou polovinu roku 2021

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování situace ve Venezuele
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • SDEU: Ztráta evropského občanství za řízení pod vlivem?
 • Ochrana práv občanů EU v digitálním světě
 • Aktuality evropské sekce: březen

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Evropská data nejsou dostatečně chráněna, Meta ale z Evropy odejít nechce
 • Malým ostrovním státům hrozí zánik. Doženou znečišťovatele k odpovědnosti?
 • Aktuality sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva 

 • Když trestní stíhání neskončí odsouzením: právo na náhradu škody a nemajetkové újmy
 • Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 2020
 • Aktuality české sekce: březen

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech