Prosincový Bulletin si můžete stáhnout zde.

Začínáme rozhovorem s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou o tom, jak Česká republika vyšetřuje válečné zločiny páchané na Ukrajině. Kdo se o vyšetřování primárně stará? A jak v této věci probíhá sběr důkazů a mezinárodní spolupráce?

Le Minh Tam navazuje reportáží z kulatého stolu Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se věnovala účinnosti mezinárodních sankcí uvalených na Rusko.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost začínáme rovněž Ukrajinou. Dalibor Jirda shrnuje dosavadní akademické diskuze o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločin agrese a jaké jsou v tomto ohledu hlavní právní překážky.

Daniela Maiettová z evropské sekce se věnuje rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který se týkal protestu polonahé ženy v pařížském kostele. Jak široká je svoboda projevu?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Radek Tesař zaměřuje na britský plán řešení migrační krize, v rámci kterého chce Spojené království převážet některé žadatele do Rwandy.

Matěj Kračmer z české sekce informuje o tom, že parlament schválil tzv. Magnitského zákon o lidskoprávních sankcích. Jaké nové možnosti reakce na porušování lidských práv v zahraničí zákon přináší?

Poslední článek v každé sekci přináší vždy několik krátkých aktuálních zpráv a v závěru Bulletinu najdete i monitoring aktuálních lidskoprávních publikací.

Obsah čísla

Téma

 • Rozhovor s Lenkou Bradáčovou, vrchní státní zástupkyní
 • Kulatý stůl: Jsou mezinárodní sankce uvalené na Rusko dostatečné?

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Akademické diskuse o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločin agrese vůči Ukrajině pokračují
 • Odškodnění pro oběti zločinů v Kongu
 • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • ESLP: Francouzka, která protestovala polonahá v pařížském kostele, vyhrála spor o svobodu projevu
 • SDEU: Lhůta na rozmyšlenou pro oběti obchodování s lidmi není na překážku vydání rozhodnutí o vyhoštění
 • Aktuality evropské sekce

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Lety do Rwandy jako řešení britské migrační krize
 • Rostoucí íránská agrese v kybernetickém prostoru - máme být víc na pozoru?
 • Aktuality sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva

 • Senátní volby a přezkum NSS
 • Parlament schválil tzv. Magnitského zákon o lidskoprávních sankcích
 • Aktuality české sekce