Nové číslo Bulletinu naleznete zde.

Na úvod nového Bulletinu Vám přinášíme článek Tomáše Langáška a Veroniky Bílkové, zástupců České republiky v Benátské komisi. Jak hodnotí Benátská komise de-oligarchizaci veřejného života a o čem pojednávají její stanoviska s „českou stopou“?

Sekci mezinárodní trestní spravedlnost otevírá Nikola Burdová pohledem k Mezinárodnímu trestnímu soudu, který se zabývá válečnými zločiny spáchanými během konfliktu v Dárfúru v letech 2003 a 2004. Jak se do nalézání mezinárodní spravedlnosti v Dárfúru projeví nový konflikt, který se v oblasti letos znovu rozhořel? Filip Lamparter z evropské sekce nahlíží pod pokličku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Camara proti Belgii. Ten se týká povinnosti státu zajistit žadateli o mezinárodní ochranu odpovídající ubytování.

Daniela Maiettová se dále zabývá diskriminací elitní jihoafrické běžkyně Caster Semenyaové, která byla nucena snížit hladinu testosteronu.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva Radek Tesař informuje o proběhlém summitu Organizace smlouvy amazonské spolupráce, který se sešel s cílem chránit Amazonský prales. Shodli se země na opatřeních, jak chránit “plíce světa”?

Bulletin, jak je již zvykem, uzavírá česká sekce, v níž Karolína Vejmolová pojednává o periodické zprávě vlády ČR o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace ženJakub Dubják dále informuje o obměně Ústavního soudu a prezidentské návštěvě nejvyšších soudních instancí v Brně.

 

Obsah čísla

Téma

  • Benátská komise v první půlce roku 2023: De-oligarchizace veřejného života, volby do Bundestagu, národnostní menšiny na Ukrajině a mnohé další

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

  • Súdán: Zločiny minulé i současné
  • Aktuality sekce Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany lidských práv

  • ESLP: Belgické úřady systematicky porušují právo na spravedlivý proces
  • Podmínka pro závodění v elitní soutěži, která donutila olympijskou vítězku snížit hladinu testosteronu je diskriminační
  • Aktuality evropské sekce

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

  • Summit Organizace smlouvy amazonské spolupráce: Jak ochránit Amazonský prales?
  • Aktuality sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

4) Česká republika a lidská práva

  • Periodická zpráva o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen: Jak si vede Česká republika při zabezpečování rovnoprávnosti žen a můžů?
  • Aktuality české sekce

Fotografie

Prime Ministers of Ukraine, Georgia and Moldova met with President of the European Council Charles Michel, autor: Cabinet of Ministers of Ukraine, 30. listopadu 2021, zdroj: Cabinet of Ministers of Ukraine, CC BY 4.0.