MTS zahájil historicky první proces v souvislosti se zločiny v Dárfúru   

Na začátku dubna 2022 bylo zahájeno dlouho očekávané hlavní líčení s Abd‑al‑Rahmanem (známým též jako Ali Kushayb). Ten je obžalován z 31 bodů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se měl dopustit v Dárfúru jako velitel súdánské milice Janjaweed v letech 2003 a 2004 (podrobnosti k jeho případu viz Bulletin červenec-srpen 2021, s. 13 a Bulletin leden-únor 2022, s. 15).

Soudního řízení se v zastoupení účastní rovněž 142 obětí, které na spravedlnost čekají již téměř dvě desetiletí.

Abd‑al‑Rahman všechna obvinění před Mezinárodním trestním soudem (dále jen MTS) popřel a svou obhajobu zakládá na tom, že pachatelem údajných zločinů byla jiná osoba. Dle žalobce Karima Khana však existuje množství důkazů z různých zdrojů, jež prokazují, že to byl právě obžalovaný Abd‑al‑Rahman, kdo zločiny nařizoval a v některých případech také přímo páchal. Súdánští ochránci lidských práv označují tento proces za historický, neboť se jedná o vůbec prvního obviněného v rámci situace v Dárfúru, kterého se podařilo předvést před MTS za zločiny spáchané před 20 lety v tomto súdánském regionu.

Rada OSN pro lidská práva zřídila Vyšetřovací komisi pro Ukrajinu

Rada pro lidská práva (dále jen Rada) přijala v březnu 2022 v rámci tzv. naléhavé rozpravy rezoluci 49/1, na jejímž základě bylo rozhodnuto o zřízení nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Ukrajinu (dále jen Komise). Ta je složena ze tří odborníků jmenovaných předsedou Rady a pověřena „vyšetřováním všech údajných porušení a zneužití lidských práv a porušení mezinárodního humanitárního práva a souvisejících zločinů v souvislosti s agresí Ruské federace proti Ukrajině“.

Komise má mandát na jeden rok, během nějž mají její členové mimo jiné shromažďovat a analyzovat v souladu s normami mezinárodního práva veškeré informace, důkazy či svědectví o porušování a zneužívání lidských práv včetně identifikace odpovědných osob a subjektů pro případ budoucích soudních řízení. Komisaři mají poté Radě na jejím 51. zasedání v září 2022 předložit ústní zprávu a na 52. zasedání v březnu 2023 souhrnnou písemnou zprávu o své práci. Zprávu rovněž předloží Valnému shromáždění OSN.

Ruská federace vyloučena z Rady OSN pro lidská práva

V návaznosti na přibývající zprávy o hrubém a systematickém porušování lidských práv při invazi ruských ozbrojených sil na Ukrajinu rozhodlo Valné shromáždění OSN na začátku dubna 2022 o pozastavení členství Ruské federace v Radě OSN pro lidská práva (dále jen Rada). Pro návrh se vyslovilo 93 zemí, 24 hlasovalo proti a dalších 58 se zdrželo. Rusko mělo některé státy vyzývat k hlasování proti návrhu s tím, že i zdržení se nebo nehlasování by bylo považováno za nepřátelský akt a ovlivnilo by vzájemné vztahy Ruska a daných států.

Krátce po hlasování zástupce ruského velvyslance v OSN překvapivě prohlásil, že Ruská federace opouští Radu zcela ze své iniciativy před koncem svého tříletého funkčního období. ⁠⁠Rusko je po Libyi teprve druhou zemí, jejíž členství bylo v Radě pozastaveno.

Mezinárodní soudní dvůr nařídil Rusku okamžitě zastavit válečné operace na Ukrajině

Mezinárodní soudní dvůr (dále jen MSD) vyhověl žádosti Ukrajiny a v polovině března 2022 vydal předběžné opatření, na jehož základě má Ruská federace okamžitě pozastavit vojenské operace zahájené dne 24. února 2022 na území Ukrajiny. Zároveň má Rusko zajistit, aby v podobných vojenských akcích nepokračovaly ani jiné vojenské či ozbrojené jednotky podléhající jeho řízení či kontrole. Pro rozhodnutí se vyslovilo 13 z 15 soudců MSD, přičemž proti hlasovali soudci z Ruska a Číny.

Oběma stranám nadto MSD jednomyslně nařídil, aby se zdržely jakéhokoliv jednání, které by mohlo spor dále zhoršit, prodloužit či ztížit jeho vyřešení. Rozhodnutí MSD je pro státy závazné a v případě jeho nerespektování může být věc přednesena před Radu bezpečnosti OSN. V té však Rusko, jakožto stálý člen, disponuje právem veta a dle očekávání se předběžným opatřením odmítlo řídit.

Právo veta pod dohledem Valného shromáždění OSN?

Valné shromáždění OSN přijalo na konci dubna 2022 rezoluci 76/262, na jejímž základě se automaticky sejde do 10 dnů, pokud bude v Radě bezpečnosti použito právo veta jedním z jejích pěti stálých členů. Na tomto zasedání pak mohou všichni členové OSN veto posoudit, vyjádřit se k němu a zároveň vyslechnout názory, které ospravedlňují jeho použití. Rezoluce byla přijata zejména v reakci na to, že Ruská federace den po invazi na Ukrajinu využila svého práva veta a zablokovala přijetí rezoluce Rady vyzývající k jejímu okamžitému stažení ze země. 

Někteří stálí členové Rady však svého práva veta využívali poměrně hojně již dříve, a to především k ochraně svých národních zájmů, např. před snahou o stíhání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti údajně spáchaných v Palestině, Sýrii či Ukrajině na civilním obyvatelstvu. Tím však stálí členové nejednají zcela v souladu se svou primární odpovědností za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti prostřednictvím ochrany lidských práv. 

Švýcarská společnost vyšetřována pro spoluúčast na válečném zločinu plenění

Švýcarská federální prokuratura (der Bundesanwaltschaft) zahájila formální vyšetřování neznámých osob pro spoluúčast na válečném zločinu plenění (pillage) v souvislosti s nákupem údajně pašovaných pohonných hmot z Libye švýcarskou společností Kolmar Group AG. Zahájení tohoto řízení navazuje na trestní oznámení, které v květnu 2020 podala u prokuratury nevládní organizace TRIAL International. Krátce poté byl případ prokuratuře předán také švýcarským Úřadem pro ohlašování praní špinavých peněz (der Meldestelle für Geldwäscherei).

Společnost měla v letech 2014 a 2015 nakoupit více než 50 tisíc tun nafty, která byla v době druhé libyjské občanské války odkloněna ozbrojenci ze státních rafinerií a následně uložena na Maltě v zásobnících pronajatých Kolmar Group AG. Ta však veškerá podezření popřela. TRIAL International uvedla, že od druhé světové války dosud žádný stát neodsoudil hospodářský subjekt za plenění a zahájení řízení je proto „důležitým krokem vpřed při hledání odpovědnosti hospodářských subjektů, které působí v oblastech, ve kterých probíhá konflikt“.

 

Zdroje

Al Jazeera News, UN suspends Russia from human rights body over Ukraine abuses, Al Jazeera, 7. 4. 2022, (https://www.aljazeera.com/news/2022/4/7/un-to-vote-on-suspending-russia-from-rights-council)

BBC News, Sudan Darfur crisis: ICC to try war crimes suspect, BBC, 5. 4. 2022, (https://www.bbc.com/news/world-africa-60976556)

ČT24, Soud v Haagu přikázal Rusku okamžitě zastavit vojenské operace na Ukrajině, Česká televize, 17. 3. 2022, (https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3455994-soud-v-haagu-prikazal-rusku-okamzite-zastavit-vojenske)

Human Rights Council, President of Human Rights Council appoints members of investigative body in Ukraine, 30. 3. 2022, (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/president-human-rights-council-appoints-members-investigative-body-ukraine)

Human Rights Council, Resolution adopted by the Human Rights Council on 4 March 2022, 2022, Ženeva, (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/277/44/PDF/G2227744.pdf?OpenElement)

International Court of Justice, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment  of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation): The Court indicates provisional measures, 2022, Haag, (https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf)

International Federation for Human Rights, United Nations General Assembly strengthens its collective response to the failures of the Security Council, 29. 4. 2022, (https://www.fidh.org/en/international-advocacy/united-nations/United-Nations-Security-Council-failures)

Mezinárodní trestní soud, Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, at the opening of the Trial in the case of the Prosecutor v. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, 6. 4. 2022, (https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-opening-trial-case-prosecutor-v-ali-muhammad-ali-abd)

Mezinárodní trestní soud, Abd-Al-Rahman trial opens at International Criminal Court, 5. 4. 2022, (https://www.icc-cpi.int/news/abd-al-rahman-trial-opens-international-criminal-court)

TRIAL International, Plundering of Libyan fuel: War crimes proceedings opened in case involving Swiss trading company, 13. 4. 2022, (https://trialinternational.org/latest-post/plundering-of-libyan-fuel-war-crimes-proceedings-opened-in-case-involving-swiss-trading-company/)

UN News, UN General Assembly votes to suspend Russia from the Human Rights Council, United Nations, 7. 4. 2022, (https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782)

UN News, UN General Assembly mandates meeting in wake of any Security Council veto, United Nations, 26. 4. 2022, (https://news.un.org/en/story/2022/04/1116982)

Fotografie

[4] Ruská federace byla vyloučena z Rady OSN pro lidská práva. Human Rights Council - 23rd Session, autor: Violaine Martin, UN Geneva, 4. června 2013, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0, editace: ořez.