V červenci uplynul rok od přijetí národního bezpečnostního zákona v Hongkongu, který výrazným způsobem zasahuje do autonomie této oblasti. Zákon má za cíl stabilizovat politickou situaci v Hongkongu, jeho kritici se však obávají omezování svobody slova a shromažďování. Za dobu platnosti zákona bylo za jeho porušení obviněno přes sto osob. 

Čínská lidová republika schválila 30. června minulého roku národní bezpečnostní zákon pro Hongkong, který vstoupil v účinnost hned první červencový den. Nový právní předpis kriminalizuje čtyři kategorie trestných činů. Jedná se o separatismus, podvratnou činnost, teroristickou aktivitu a spolupráci s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost. Jeho cílem je stabilizovat situaci v Hongkongu a omezit občanské protesty. Podle kritiků z řad odborné veřejnosti jsou skutkové podstaty vágně popsané, zákon se dá proto snadno zneužít k pronásledování demonstrantů, odstranění politické opozice a omezení autonomie Hongkongu.

Hongkong je zvláštní administrativní oblastí s vysokou mírou autonomie zaručenou základním zákonem, který byl přijat v roce 1997 a měl by být platný minimálně do roku 2047. Základní zákon rovněž zakotvuje právo na svobodu slova, shromažďování a svobodu tisku. Přijetím národního bezpečnostního zákona se však výrazně mění klíčové prvky tohoto systému.

Poměry v Hongkongu podle Pekingu

V červenci loňského roku, kdy zákon vstoupil v účinnost, pokračovaly občanské protesty, které byly namířené i proti přijetí tohoto zákona. Během prvního dne jeho účinnosti došlo k zadržení více než tří stovek protestujících. Na jeho základě bylo vzápětí obviněno 68 osob, z nichž 51 je stále ve vazbě, kde čekají na soud. Velká část z těchto obviněných byla zatčena kvůli proslovům při demonstracích nebo za propagování sloganů volajících po svobodě Hongkongu. Podle Amnesty International policie zatkla na základě podezření z porušení zákona mezi červencem 2020 a 2021 odhadem 138 lidí.

Bezpečnostní složky Hongkongu se zaměřují především na protestující, akademiky, novináře a studenty. Prodemokratičtí aktivisté a politici jsou buď zatýkáni, nebo se uchylují do exilu. Další osoby, které pociťují měnící se poměry v Hongkongu, jsou umělci. Právě tvůrčí svoboda, která byla ještě donedávna srovnatelná se západními zeměmi, začíná být výrazně cenzurována.

V blízké době lze také očekávat změny ve školství, které bude více kontrolováno Pekingem. Učitelé v Hongkongu cítí tlak na to, jakým způsobem a co vyučují. Od přijetí zákona navíc prudce vzrůstají stížnosti na učitele, kteří údajně svou výukou podporují nepokoje ve společnosti. V roce 2020 bylo těchto stížností na 200. Orgány v Hongkongu dále zvažují možnost instalace kamer do tříd, aby byla výuka na školách v souladu s postoji Čínské lidové republiky. V únoru tohoto roku bylo rozhodnuto, že ve školách i školkách v Hongkongu musí vyučující do osnov povinně implementovat postoje vycházející z národního bezpečnostního zákona. Podle Pekingu není prostor pro debaty a kompromisy.

Precedens v podobě případu Tonga Ying-kita

V červenci proběhl též první soudní proces z údajného porušení zákona. Dvacetičtyřletý Tong Ying-kit byl zadržen policií před rokem při pouličních protestech. Podle obžaloby se snažil zranit skupinu policistů tím, že do nich vrazil na motorce, na které měl slogan o osvobození Hongkongu. Jeho právník však tvrdí, že Ying-kit neměl v úmyslu najet do hloučku policistů, ale ztratil kontrolu nad svým vozem, protože proti němu vyběhl policista se štítem v ruce. 

Ying-kit byl obviněn ze dvou trestných činů, a to podvratné činnosti kvůli sloganu, který vezl, a z terorismu kvůli nárazu do skupiny policistů. 

Koncem července byl shledán vinným z obou bodů obžaloby. Stal se tak první odsouzenou osobou na základě národního bezpečnostního zákona. Podle kritiků je tento proces bezprecedentní především kvůli tomu, že Ying-kit neměl možnost mít při soudním líčení porotu. Právě přítomnost poroty byla donedávna v Hongkongu normou, soudní proces bez přítomnosti poroty tak proběhl poprvé po 176 letech

Začátek konce svobody slova v Hongkongu?

Jeden z posledních mezníků pro obyvatele Hongkongu související s národním bezpečnostním zákonem představuje konec prodemokratických novin The Apple Daily. Ty v červnu tohoto roku ukončily svou činnost po dvaceti šesti letech své existence. Nejprve došlo k zatčení hlavního editora a několika redaktorů, posléze byl zmrazen majetek novin v hodnotě 2,3 milionů amerických dolarů. Když se po těchto událostech snažil jeden z redaktorů opustit Hongkong, byl zadržen na letišti a zatčen na základě zákona. V den vydání posledního čísla  The Apple Daily se prodalo namísto obvyklých 80 tisíc téměř milion výtisků.

Peking se k novým poměrům vyjádřil se slovy, že je nutné, aby Hongkong reflektoval zájmy Číny. Po rozsudku v případu Yong-kita Amnesty International vydalo prohlášení, kde nazývá současnou situaci v Hongkongu jako začátek konce svobody slova. Od loňského roku opustily Hongkong tisíce obyvatel, protože cítí nedostatek svobody. Řada dalších však stojí před rozhodnutím, zda ve své domovině setrvat, nebo odejít, když se lidskoprávní situace rapidně zhoršuje a Peking utahuje pomyslnou smyčku. Autonomie a svoboda Hongkongu tak zůstává otevřenou otázkou, kterou mnozí vidí jako předem zodpovězenou.

Zdroje

Amnesty International. Hong Kong: First national security law conviction is ‘beginning of the end’ for freedom of expression. 27. 7. 2021 (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/first-nsl-conviction-beginning-of-the-end-freedom-of-expression/).

Amnesty International. Hong Kong: in the name of national security. 29. 6. 2021 (https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/4197/2021/en/).

BBC News. Hong Kong: First person charged under national security law found guilty. 27. 6. 2021 (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57979938).

BBC News. Hong Kong: How life has changed under China's national security law. 30. 6. 2021 (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57649442).

Bristow, Michael. The Hong Kong migrants fleeing to start new lives in the UK. BBC, 19. 1. 2021 (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55357495).

Davidson, Helen. ‘They can’t speak freely’: Hong Kong a year after the national security law. The Guardian, 30. 6. 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/jun/30/they-cant-speak-freely-hong-kong-a-year-after-the-national-security-law).

Davidson, Helen. Guilty verdict in first Hong Kong trial held under national security law. The Guardian, 27. 7. 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/jul/27/hong-kong-security-law-verdict-expected-in-first-ever-trial).

Davidson, Helen. Hong Kong’s Apple Daily, symbol of pro-democracy movement, to close. The Guardian, 23. 6. 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/jun/23/hong-kong-apple-daily-symbol-of-pro-democracy-movement-to-close).

Davidson, Helen. Hong Kong’s courts should reflect China’s will, says official. The Guardian, 30. 6. 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/jun/30/hong-kong-legal-system-should-reflect-china-will-says-official).

Kirby, Jen. China’s national security legislation is destroying Hong Kong’s rule of law. Vox, 1. 7. 2021 (https://www.vox.com/22554120/hong-kong-national-security-law-tong-ying-kit-trial)

Marlow, Iain. How China’s Security Law Changed Hong Kong Forever in Just 12 Months. Bloomberg, 29. 6. 2021 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-29/how-china-s-security-law-changed-hong-kong-forever-in-12-months).

McLaughlin, Timothy. How Academic Freedom Ends. The Atlantic, 6. 6, 2021 (https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/06/china-hong-kong-freedom/619088/).

Šťastná, Tereza. Jedna země, jeden systém? Peking přijal národní bezpečnostní zákon pro Hongkong. Centrum pro lidská práva a demokracii, 30. 8. 2020 (https://www.centrumlidskaprava.cz/blog/jedna-zeme-jeden-system-peking-prijal-narodni-bezpecnostni-zakon-pro-hongkong).

Tang, Kelly. One Year In, Critics Say China’s National Security Law Has Undermined Hong Kong's Core Values. VOA, 30. 6. 2021 (https://www.voanews.com/east-asia-pacific/one-year-critics-say-chinas-national-security-law-has-undermined-hong-kongs-core).

Wong, Lydia; Kellogg, Thomas; Lai, Eric. Hong Kong’s national security law and the right to a fair trial. Center for Asian Law, Georgetown Law, 29. 6. 2021 (https://www.law.georgetown.edu/law-asia/wp-content/uploads/sites/31/2021/06/HongKongNSLRightToFairTrial.pdf).

Yeung, Jessie. One year after Hong Kong's national security law, residents feel Beijing's tightening grip. CNN, 30. 6. 2021 (https://edition.cnn.com/2021/06/29/asia/hong-kong-nsl-one-year-intl-hnk-dst/index.html).

Fotografie

Obyvatelé Hongkongu v ulicích. Hong Kong Protests - June 2019, autor: Charly Monsoon, 16. 6. 2019, zdroj: Flickr, CC0 1.0.