Kvůli znečištěnému ovzduší umírají v Bosně a Hercegovině ročně tisíce lidí

Lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) nedávno zdokumentovala dopady znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel Bosny a Hercegoviny. Zejména v oblasti uhelných elektráren kvůli znečištěnému ovzduší ročně zemře přibližně 3 300 lidí. Další trpí závažnými zdravotními problémy.

Mezi obyvateli se zvýšil výskyt rakoviny a kardiovaskulárních a respiračních onemocnění. Nejvíce zasažené skupiny jsou děti, těhotné ženy a starší lidé. Někteří se proto rozhodli omezit vycházení ze svých domovů.

Podle Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva, jsou vlády odpovědné za snižování znečištěného ovzduší v rámci své odpovědnosti za ochranu práva na zdraví a život jednotlivců. Dle Mezinárodní paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který ratifikovala i Bosna a Hercegovina, by státy totiž měly přijmout opatření vedoucí ke zlepšení všech stránek vnějších životních podmínek a průmyslové hygieny.

HRW uvádí, že úřady Bosny a Hercegoviny v tomto ohledu selhaly. Země stále spoléhá na těžbu dřeva a uhlí v zastaralých elektrárnách, kvůli kterým se míra znečištění zhoršuje. Ulicemi se nadále šíří toxický vzduch, který obsahuje nebezpečné množství oxidu dusného, siřičitého a další škodlivé látky.

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) má Bosna a Hercegovina pátou nejvyšší míru úmrtnosti, která se pojí se znečištěným ovzduším, na světě. Nejedná se tedy pouze o problém Bosny a Hercegoviny. Dle odhadů WHO po celém světě ročně zemře až 7 milionů lidí vlivem znečištěného ovzduší. To sužuje zejména země, ve kterých dochází ke spalování fosilních paliv, odpadu a dalším neekologickým průmyslovým aktivitám. 

Bude čínské zacházení s Ujgury považováno za zločin proti lidskosti?

Michelle Becheletová, nyní už bývalá, Vysoká komisařka OSN pro lidská práva zveřejnila na konci června dlouho očekávanou zprávu, která potvrzuje závažné porušování lidských práv Ujgurů a zmiňuje mimo jiné svědectví o jejich mučení, svévolném zadržování povinnosti zvnitřnění a nucené sterilizaci. V závěru zprávy Becheletová uvádí, že kroky čínských úřadů vůči ujgurskému obyvatelstvu ,,mohou představovat mezinárodní zločiny, zejména zločiny proti lidskosti“.

Zpráva o nelidském zacházení s Ujgury v čínské provincii Sin-ťiang byla zveřejněna jen několik minut před vypršením funkčního období Becheletové jako Vysoké komisařky pro OSN. Čína se přitom do poslední chvíle snažila publikování zprávy překazit. Peking veškerá zveřejněná tvrzení odmítá a zprávu považuje za „dezinformační, lživou a vykonstruovanou protičínskými silami“.

Lidskoprávní organizace tvrdí, že v posledních pěti letech Čína uvěznila či poslala do převýchovných táborů více než milion Ujgurů. Ve skutečnosti však v těchto táborech dochází k ponižování, mučení a dalším podobám špatného zacházení. USA minulý rok oznámily, že jednání Číny vůči Ujgurům považují za genocidu.

Zpráva Becheletové je dle Výkonného ředitele organizace Uyghur Human Rights Project Omera Kanata přelomová. Závěry bývalé komisařky by mohly být novým podnětem pro zahájení mezinárodního vyšetřování s cílem ukončit perzekuci Ujgurů.

Newyorské ješivy se bouří, nechtějí změnit způsob vzdělávání svých žáků

Podle nového nařízení budou muset newyorské soukromé školy prokazovat, že splňují státní vzdělávací standardy. Pro mnohé se jedná o očekávaný následek nedostatečných vzdělávacích praktik v konzervativních ješivách.[1] Inspekce newyorského ministerstva školství totiž odhalila nedostatečnou výuku ve 26 z 28 ješiv. V těchto židovských školách údajně dochází k zanedbávání výuky matematiky, angličtiny či přírodních věd a naopak čas výuky zaměřují převážně na studium Tóry a Talmudu.[2] „Desítkám tisíců dětí bylo – a stále je – odepřeno základní vzdělání”, říká Naftuli Moster, který jako dítě navštěvoval ješivu. Přitom už zákon z roku 1895 požaduje, aby úroveň poskytovaného vzdělávání v soukromých školách odpovídala té ve veřejných.

Nové nařízení se týká všech 1800 soukromých škol v New Yorku. Úředníci doufají, že jednotlivé školy a školní obvody budou spolupracovat a standardy budou dodržovat. Pokud tak neučiní, mohou ztratit status školského zařízení s povinnou docházkou, přičemž školním obvodům hrozí ztráta státní finanční podpory. Školy budou mít několik možností, jak osvědčit své studijní osnovy a techniky. Na dodržování studijních standardů budou mimo jiné zaměřeny náhodné kontroly. Napříč dotčenými školami však panuje spíše rozhořčení. Proti nařízení vyšli dokonce do ulic demonstrovat obyvatelé z řad ortodoxních židovských skupin, kteří skandovali: „Spíše budeme sedět ve vězení, než abychom změnili vzdělání našich dětí“.

Přijde spravedlnost za Papuánský masakr v roce 2014?

Indonéský soud pro lidská práva v září zahájil soudní proces s bývalým armádním důstojníkem Isakem Sattim, který je obviněn ze spáchání zločinů proti lidskosti. Satti má nést odpovědnost za zabití pěti Papuánců během během protestů v roce 2014. Ty propukly v reakci na napadení dvanáctiletého chlapce speciální jednotkou Tim Khusus 753. Incident přiměl místní vyjít do ulic a vyjádřit nesouhlas s brutálním zásahem ozbrojené jednotky. Pokojný protest byl však násilně potlačen.

Důstojník Satti měl dle obvinění selhat v pozici velitele armády, když svým jednotkám nezakázal použít zbraně a nepřiměřenou sílu proti demonstrantům. Armádní ozbrojené složky při střetu s 800 demonstranty v Painai zabily pět lidí, z nichž čtyři byli mladiství. Dalších sedmnáct civilistů bylo zraněno.

Obyvatelé od té doby požadují nastolení spravedlnosti a odškodnění rodin zemřelých. Důvod proč je stíhán pouze Satti není jasný. Kromě něj mělo během incidentu střílet více příslušníků ozbrojených jednotek. Kontroverze vzbuzuje i místo konání soudního procesu. Ten totiž neproběhne v Papui, ale na 2500 km vzdáleném ostrově Sulawesi. Pro rodiny obětí a svědky se jedná o velkou překážku. Mnoho z nich plánuje soudní proces bojkotovat. Mají totiž pochybnosti o tom, zda bude opravdu nezávislý a spravedlivý. Dle HRW čelí Papuánci diskriminaci a rasismu ze strany indonéských úřadů, ale také časté beztrestnosti odpovědných osob.

 

Poznámky

[1] Ješiva je označení pro tradiční školu vyššího židovského vzdělání.

[2] Tóra v širším slova smyslu označuje hebrejskou bibli. Talmud označuje sbírku výkladů a diskuzí rabínů k židovskému zákonu.

Fotografie

[1] Demonstrace Ujgurů. Uighur protest, autor: langakawi, 10. červenec 2009, zdroj: Flickr, CC BY 2.0, editace: ořez.

Zdroje

Agapa, Yance. Families of victims reject Jakarta 2014 Paniai massacre investigation. Asia Pacific Report, 18. prosince 2022

https://asiapacificreport.nz/2021/12/18/families-of-victims-reject-jakarta-2004-paniai-massacre-investigation/

BBC. Who are the Uyghurs and why is China being accused of genocide? BBC News, 24. května 2022

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037

Borger, Julian. China’s treatment of Uyghurs may be crime against humanity, says UN human rights chief, 1. září 2022

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/31/china-uyghur-muslims-xinjiang-michelle-bachelet-un

Červinková, jana. Zpráva: Uhelné elektrárny v západním Balkánu vypouští násobně více emisí než celá EU. oEnergetice.cz, 14. září 2022

https://oenergetice.cz/zahranicni/zprava-uhelne-elektrarny-zapadnim-balkanu-vypousti-nasobne-vice-emisi-nez-cela-eu

EEAS. NEW DAY BETTER AIR. Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina & European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina, 22. srpna 2022

https://www.eeas.europa.eu/delegations/bosnia-and-herzegovina/new-day-better-air_en

EP. ZPRÁVA o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2021. Evropský parlament, 21. června 2022

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0188_CS.html

Farge, Emma. U.N. says China may have committed crimes against humanity in Xinjiang. Reuters, 1. září 2022

https://www.reuters.com/world/china/outgoing-un-human-rights-chief-says-serious-human-rights-violations-committed-2022-08-31/

Horne, Felix. Air Pollution Kills Millions Every Year: Action Needed. Human Rights Watch, 7. září 2022

https://www.hrw.org/news/2022/09/07/air-pollution-kills-millions-every-year-action-needed

HRW. Indonesia: Hope for Justice in 2014 Papua Massacre. Human Rights Watch, 23. září 2022

https://www.hrw.org/news/2022/09/23/indonesia-hope-justice-2014-papua-massacre

Meckler, Laura. New York set to force ultra-Orthodox schools to teach secular subjects. The Washington Post, 9. září 2022

https://www.washingtonpost.com/education/2022/09/09/hasidic-yeshiva-new-york-orthodox/

NEWS click. Papuans Demand Prosecution in the 2014 Paniai Massacre. NEWS click, 12. prosince 2019

https://www.newsclick.in/Papuans-Demand-Prosecution-2014-Paniai-Massacre

OHCHR. “The journey to defend human rights never ends,” says Michelle Bachelet. UN Human Rights Office of the High Commissioner, 31. srpna 2022

https://www.ohchr.org/en/stories/2022/08/journey-defend-human-rights-never-ends-says-michelle-bachelet

Religionistická encyklopedie. Ješiva. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. hlavní editor: Zdeněk R. Nešpor, 11. prosince 2021

https://rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/je%C5%A1iva_(JKI-J)

Tress, Luke. WSJ. New York gives final approval to new rules regulating secular studies in yeshivas. The Times of Israel, 13. září 2022

https://www.timesofisrael.com/new-york-gives-final-approval-to-new-rules-regulating-secular-studies-in-yeshivas/ 

WSJ. Who’s Right in New York’s Controversy Over Yeshiva Education? The Wall Street Journal, 16. září 2022

https://www.wsj.com/articles/yeshiva-education-school-hasidic-nyt-orthodox-jews-secular-studies-new-york-11663283429