8. 4. 2019  

Během akademického roku 2017/2018 vydali členové Centra pro lidská práva a demokratizaci (Jan Lhotský, Hubert Smekal, Kateřina Šimonová, Lucie Nechvátalová, Lukáš Hoder, Helena Kopecká, Kateřina Studecká, Helena Bončková a Irena Kaletová) a spolupracovníci Centra (Linda Janků, Katarína Šipulová a Douglas Radcliff) řadu odborných článků a jiných publikačních výstupů. Kromě toho se ve spolupráci se stážisty Centra podíleli na tvorbě Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci.

Přehled publikací za uvedený rok naleznete ve výroční zprávě Centra.

5. 1. 2019  

Za akademický rok 2014/2015 členové a spolupracovníci Centra pro lidská práva a demokratizaci vydali množství odborných článků, monografií, konferenčních příspěvků a dalších textů. Jejich přehled naleznete ve výroční zprávě.  

5. 1. 2019  

V akademickém roce 2015/2016 členové Centra (Vyhnánek Ladislav, Janků Linda, Hoder Lukáš, Smekal Hubert) vydali česky i anglicky psané odborné lidskoprávní texty. Jejich přehled, stejně jako seznam dalších aktivit za toto období, naleznete ve výroční zprávě Centra. 

5. 1. 2019  

Za akademický rok 2016/2017 členové Centra pro lidská práva a demokratizaci (Blisa Adam, Studecká Kateřina, Kovařík Josef, Janků Linda, Hoder Lukáš, Smekal Hubert, Lhotský Jan, Vavrušová Lenka, Abbasi Kamila, Hukelová Katarína) vydali množství odborných článků, monografií, konferenčních příspěvků a dalších textů. Jejich přehled naleznete v naší výroční zprávě

22. 4. 2018  

Centrum pro lidská práva a demokratizaci vypracovalo operační analýzu pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR na téma Byznys a lidská práva v České republice. Pod vedením Lukáše Hodera a Huberta Smekala vypracovali Andrea Bittnerová, Veronika Hermanová a Vojtěch Kyselý.

Název studie: Současný stav v České republice a naplňování Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2015. 63 s.

18. 1. 2015  

Slovenský Ústavní soud vydal v říjnu plenární nález, který vyvolal ve slovenské společnosti silné emoce. Týkal se ústavnosti předmětu referenda, které má být vyhlášeno na základě petice občanů a žádosti petičního výboru, který posbíral přes 408 000 podpisů občanů, kteří souhlasí s vyhlášením referenda otázkami týkajícími se především práv sexuálních menšin. Nálezu Ústavního soudu a referendu, které zanedlouho proběhne, se podrobně věnuje studie z pera Martiny Grochové.

Studii si můžete přečíst zde.

7. 11. 2012  

Ľubomír Majerčík, Anna Matušinová a Hubert Smekal publikovali kapitolu "The Czech Republic and the European Court of Human Rights in 2011", která vyšla v Czech Yearbook of Public and Private International Law. 
Kapitolu si můžete přečíst zde.