Centrum pro lidská práva a demokracii nabízí stáže studentům či mladým pracujícím, kteří se zajímají o dění ve světě a lidskoprávní problematiku. Jejich předmětem je pravidelné psaní krátkých článků do Bulletinu Centra a podílení se na dalších aktivitách, jako je organizace konferencí a dalších akcí, tvorba výročních zpráv nebo lidskoprávního blogu.

Stáže se týkají následujících tematických oblastí:

  • Mezinárodní trestní spravedlnost
  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  • Česká republika a lidská práva

Informace o stážích vypisujeme vždy v říjnu a stáže trvají od 1. listopadu do 31. října následujícího roku. V případě zájmu během října sledujte náš Facebook a webové stránky Centra, kde konkrétní informace o výběrovém řízení na stáže zveřejňujeme.

Stáže jsou neplacené, dají se však časově zvládnout při vysokoškolském studiu i práci na plný úvazek. Stážisté píší každý měsíc krátký článek do Bulletinu Centra (v českém jazyce), dle potřeby se podílejí také na příspěvcích pro Blog Centra nebo anglického Czech Republic Human Rights Review. Každý stážista má také další drobné úkoly, které napomáhají fungování Centra.

Naši bývalí stážisté dnes pracují na soudech, ministerstvech i jiných státních úřadech, v soukromé sféře včetně advokátních kanceláří, v akademické sféře i zahraničních či mezinárodních institucích. Stáž v Centru tak pomáhá v rozvoji dovedností i kariéry.

Láká vás stáž pro Centrum?

V tuto chvíli je výběrové řízení ukončeno.