Ukončení řízení MTS s Paulem Gicheru

Paul Gicheru, keňský právník čelící obvinění z tzv. trestných činů proti výkonu spravedlnosti, byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Nairobi. Gicheru v Keni čekal na vyhlášení rozsudku MTS, který projednával jeho případ od února do června tohoto roku. Údajně se měl dopustit podplácení svědků před MTS v souvislosti s tzv. keňskými případy, totiž vyšetřování vlny násilí, která se strhla v Keni v průběhu politické krize mezi lety 2006 a 2007. Jedním z podezřelých byl i současný keňský prezident William Ruto. 

Gicheru tak mohl hrát zásadní roli v ukončení řízení ve věci před MTS v roce 2016 pro nedostatek důkazů, jelikož v průběhu řízení několik klíčových svědků z neznámých okolností odvolalo své výpovědi.

Keňská komise pro lidská práva (KHRC) vyzvala úřady k podrobnému vyšetření situace. Podle některých vyjádření mohlo dojít k otravě jídlem. Gicheruův dvacetiletý syn byl převezen do nemocnice a stěžoval si na bolesti žaludku po konzumaci stejného jídla.

Kancelář MTS požádala keňskou stranu o oficiální potvrzení smrti Paula Gicheru. Na jejím základě přerušil 14. října 3. Přípravný senát řízení, jelikož právní rámec MTS neumožňuje vést řízení proti zemřelé osobě.

Dojde k reformám fungování Mezinárodního trestního soudu

V půlce září se za podpory italské vlády konalo každoroční výjezdní zasedání soudců MTS v Syrakusách. Výjezdní zasedání reflektovalo zejména zprávu nezávislého odborného přezkumu provedeného v roce 2020 (Independent Expert Review, dostupný zde) a související návrhy řešení některých problémů fungování MTS, mezi něž patří především problematika účasti obětí v řízení a proces odškodnění. 

Přítomní soudci se dohodli na množství větších i menších praktických změn při fungování MTS. Bylo dohodnuto, že ve fázi předběžného šetření a vyšetřování by oběti měly být podporovány v tom, aby své názory a obavy předkládaly přímo Úřadu státního zástupce, ačkoli tím není dotčena jejich účast v soudním řízení v raných fázích, kdy je soudní zásah nezbytný. Předmětem shody bylo i využívání a rozšíření praktických příruček senátů, např. ve vztahu k přístupu pro posuzování žádostí o účast obětí, které zvyšují účinnost a konzistentnost rozhodování.

Zasedání se také zabývalo zlepšením pracovních podmínek svých zaměstnanců. Na základě nezávislého šetření v červenci 2022 se soudci dohodli na vytvoření neformálního mechanismu v rámci soudnictví, jehož prostřednictvím se mohou zaměstnanci na soudce obracet s podněty k šetření konkrétních případů diskriminace, zneužití pravomoci a obtěžování, včetně toho sexuálního. Tento mechanismus by měl doplnit existující formální i neformální ochranné mechanismy a zabezpečit kvalitnější pracovní prostředí.

MTS otevřel případ Mahamata Saida

Dne 26. září bylo zahájeno řízení proti Mahamtu Saidovi Abdel Kanimu před MTS. Said čelí obvinění ze zločinů proti lidskosti (věznění nebo jiné závažné zbavení svobody, mučení, pronásledován,; nucené zmizení a jiné nelidské činy) i válečných zločinů (mučení a kruté zacházení), kterých se měl údajně dopustit ve Středoafrické republice v roce 2013 jakožto jeden z velitelů povstalecké organizace Séléka. Ta stála za vojenským obsazením hlavního města Bangui a svržení tehdejšího prezidenta Françoise Bozizého.

Tam začala se systematickým pronásledováním a útoky na všechny, které podezřívala jeho z podpory. Tyto osoby byli vězněni, podrobováni znáslnění a mučení, které v několika případech skončilo smrtí. O pozadí konfliktu ve Středoafrické republice i osobě Mahamata Saida jsme blíže psali v prosincovém Bulletinu, s. 12. 

Soudní řízení bylo zahájeno přednesením bodů obžaloby proti Mahamatu Saidovi. Ten se prohlásil za nevinného ve vztahu ke všem bodům obžaloby. Soud nyní přistoupí k výslechu prvních svědků. Podle vyjádření obžaloby by jich mělo předstoupit před soud celkově 43.

Francie otevřela první případ zločinů v Libérii

V Pařížském trestním soudě se otevřel případ s Kunti Kamarou, velitel zapojený do zločinů proti lidskosti provázející občanskou válku v Libérii v letech 1989 až 2003. Jedná se o historicky páté otevření případu za využití principu univerzální jurisdikce před francouzskými soudy, nicméně poprvé v souvislosti s konfliktem, který po sobě podle některých odhadů zanechal přes 250 tisíc obětí. 

Prokuratura obvinila Kamaru z množství nelidských činů, včetně mučení a zabíjení civilistů, hromadné znásilňování a rabování. V některých bodech explicitně popisovala jeho zločiny jako obzvlášť kruté. Měl údajně poskytovat své zajatkyně k sexuálnímu zneužívání ze strany mužů pod jeho veleném a dopouštět se kanibalismu. Kamara, kterému hrozí doživotní trest popřel všechna vznesená obvinění. 

Občanská válka v Libérii byl jedním z nejkrvavějších a vůči civilnímu obyvatelstvu nejsurovějším konfliktem v historii kontinentu. Poválečná komise pro pravdu a usmíření v zemi v roce 2009 doporučila stíhat desítky bývalých velitelů kteří nesou za válku největší odpovědnost. Ani po více jak deseti letech se nedaří strůjce zločinů efektivně stíhat, z velké části také pro to, že mnoho klíčových figur dodnes zastává důležité pozice ve vysoké politice v zemi. Využívání principu univerzální jurisdikce je jedním z přístupů, jak obejít neochotu liberijských úřadů a docílit spravedlnosti. 

 

Zdroje

Declan Walsh, Kenyan Lawyer on Trial at International Criminal Court is Found Dead, The New York Times, 27. 9. 2022,  (https://www.nytimes.com/2022/09/27/world/africa/kenya-lawyer-icc-dead.html)

Mezinárodní trestní soud, ICC terminates proceedings against Paul Gicheru, Press Release, 14. 10. 2022, (https://www.icc-cpi.int/news/icc-terminates-proceedings-against-paul-gicheru)

Mezinárodní trestní soud, Said trial opens at International Criminal Court, Press Release, 26. 9. 2022, (https://www.icc-cpi.int/news/said-trial-opens-international-criminal-court)

Mezinárodní trestní soud, ICC judges agree on reforms in response to Independent Expert Review at annual retreat, Press Release, 19. 9. 2022, (https://www.icc-cpi.int/news/icc-judges-agree-reforms-response-independent-expert-review-annual-retreat-0)

AFP News Feed, First Trial in France on the Crimes of Liberia’s Civil Wars, Justiceinfo.net, 10. 10. 2022, (https://www.justiceinfo.net/en/107514-first-trial-france-crimes-liberia-civil-wars.html)

Voice of America, Paris Trial Opens Over Crimes Against Humanity in Liberia, 10. 10. 2022, (https://www.voanews.com/a/paris-trial-opens-over-crimes-against-humanity-in-liberia-/6784130.html)

Fotografie

[1] Paul Gicheru v únoru 2022. Gicheru trial opens at International Criminal Court, zdroj: ICC-CPI, editace: ořez.