V listopadu minulého roku zveřejnila australská vláda vyšetřovací zprávu, která popisuje údajné válečné zločiny spáchané australskými vojáky v Afghánistánu. Australská vláda oznámila, že zakládá Úřad speciálního vyšetřovatele, který se bude případy dále zabývat.

Prošetřením údajných válečných zločinů spáchaných v Afghánistánu byl v roce 2016 pověřen Paul Brereton, asistent generálního inspektora Australských obranných sil (Australian Defence Force, dále ADF). Zločiny měly být spáchány mezi lety 2005 a 2016 členy speciální jednotky ADF. Během čtyř let vyšetřování zaznamenal Brereton stovky výpovědí svědků a prověřil tisíce fotografií a dokumentů. Podle zprávy jsou údajné zločiny založeny na věrohodných důkazech, nelze je ale prozatím pokládat za nezvratně prokázané.

Brereton ve své zprávě potvrzuje, že válečné zločiny byly pravděpodobně spáchány 25 členy ADF. Podle zprávy bylo zabito 39 lidí a krutě zacházeno s dvěma osobami. Zabiti měli být civilisté nebo vojáci neschopní boje (hors de combat). V několika případech bylo popsáno, že australští vojáci upravovali mrtvá těla a pokládali k nim zbraně, aby oběti vypadaly jako legitimní cíl útoku. Podle Breretona nebyly vyšetřované zločiny spáchány pod tlakem a okolnosti jejich vzniku nejsou sporné.

Informace o údajných válečných zločinech byly poprvé poskytnuty v roce 2014 bývalým právníkem ADF Davidem McBridem stanici ABC. McBride byl za zveřejnění informací obviněn z krádeže vlastnictví Commonwealthu a protiprávního zveřejnění informací a momentálně čeká na soud. V roce 2019 ve svém dopise pro The Sydney Morning Herald popsal neúspěšnou snahu informovat své nadřízené a ministra o možných spáchaných zločinech. McBrida se po zveřejnění vyšetřovací zprávy zastala ředitelka australské Human Rights Watch: „Nespravedlivé stíhání informátora Davida McBrida je varováním pro další, kteří by se také chtěli ozvat.“

Jak se ke zločinům postaví Austrálie?

Australská vláda v listopadu minulého roku oznámila vznik nového Úřadu speciálního vyšetřovatele, který případy převezme. Vláda navíc plánuje ustavit zvláštní dozorový výbor (oversight panel), který bude nezávislý, aby bylo budoucí vyšetřování důvěryhodné.

Austrálie i Afghánistán jsou smluvními stranami Římského statutu, který byl australskými vojáky porušen, Austrálie je proto povinna zahájit vnitrostátní vyšetřování. Pokud tedy bude i nadále jednat a ukáže přiměřenou snahu případy vyšetřit a soudně stíhat, k Mezinárodnímu trestnímu soudu se pravděpodobně nedostane. Australský premiér Scott Morrison na tiskové konferenci zdůraznil, že bude mít snahu, aby bylo soudní řízení vedeno Austrálií a v rámci australského soudního systému.

Kromě plánovaného vyšetřování a následného trestního řízení zůstává otázkou, zda Austrálie učiní krok směrem k obětem údajných zločinů. Podle mezinárodního práva by měla Austrálie u zvlášť závažných zločinů odškodnit oběti nebo pozůstalé ve formě reparací.[1] Premiér Morrison se k výzvám nevládních lidskoprávních organizací vyjádřil s prohlášením, že australská vláda prozatím reparace neplánuje.

Překvapivá reakce Číny

Ze strany Číny navíc na zveřejněnou Breretonovu zprávu přišla reakce, která přispěla ke zhoršení už tak chladných vztahů mezi těmito zeměmi. Po uveřejnění vyšetřovací zprávy mluvčí čínského ministerstva zahraničí zveřejnil na Twitteru falešnou fotografii s australským vojákem, který vraždí dítě. Morrison tento krok odsoudil, fotografii nazval dezinformací a sdělil, že Austrálie očekává omluvu, což čínská vláda odmítla.

Problematika válečných zločinů nejen v Austrálii

Podle Human Rights Watch byli od roku 2011 kromě australských vojáků podezřelí z údajných válečných zločinů v Afghánistánu také vojáci Spojeného království. V listopadu loňského roku Afghánská nezávislá komise pro lidská práva (Afghanistan Independent Human Rights Commission) vyzvala Spojené království, aby zahájilo nezávislé vyšetřování údajných zločinů po vzoru Austrálie. Mluvčí ministerstva obrany Spojeného království reagoval slovy, že vydaná zpráva ADF nenaznačuje účast vojáků Spojeného království na vyšetřovaných zločinech. Podle ministerstva bylo již dříve provedeno rozsáhlé vyšetřování v rámci operace Northmoor, které nevedlo k trestnímu stíhání.

Spojenému království byla v posledních letech věnována pozornost i kvůli údajným válečným zločinům v Iráku. Tyto incidenty z let 2003 až 2008 byly předběžně šetřeny Mezinárodním trestním soudem, k oficiálnímu vyšetřování však nepostoupily. Minulý rok Úřad žalobkyně Mezinárodní trestního soudu tento případ uzavřel s tím, že soudní řízení přenechá Spojenému království, což bylo částí odborné veřejnosti kritizováno.

Válečné zločiny v Iráku ze strany ozbrojených sil pod vedením USA se dostaly do popředí zájmu v listopadu minulého roku. Čtyři členové soukromé bezpečnostní agentury Blackwater (později přejmenované na Academi) v roce 2007 zabili 17 iráckých civilistů. V USA byl jeden člen odsouzen k doživotnímu a zbylí tři členové ke třicetiletým trestům odnětí svobody. Bývalý americký prezident Donald Trump odsouzené členy Blackwater v minulém roce omilostnil, za což byl Úřadem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva ostře kritizován. Podle mluvčí úřadu může takový krok v budoucnu povzbuzovat další vojáky, aby páchali podobné zločiny.

Prostředí podporující vznik závažných zločinů

Ve své zprávě Brereton popisoval mimo jiné i důvody, které umožnily, že bylo zločiny v Afghánistánu vůbec možné spáchat. Dle zprávy je stěžejní především prostředí vytvořené mezi vojáky a tzv. válečnická kultura (warrior culture).

Další skutečností, která je u těchto případů problematická, je uzavřenost vojenských jednotek. Podle Breretona tomu napomáhá zaobalování informací v hlášeních ze strany nadřízených s cílem vyhnout se komplikacím. Právě otevřenost vojenských jednotek může být v budoucnu klíčová pro transparentnost a dodržování mezinárodního práva. S tím také souvisí možnost vystoupit a na zločiny upozornit, což je momentálně obtížné. I to je jeden z důvodů, proč je nevládními organizacemi kritizováno stíhání informátora McBrida.  

Lze se domnívat, že se mnoho spáchaných válečných zločinů vůbec nezaznamená a tudíž nebude potrestáno. Brereton ve svém hlášení navrhuje možnost prevence zločinů na vojenských misích pomocí policejních kamer, které by měli vojáci neustále u sebe. Záznamy by se uchovávaly a v případě pochybností by byly dostupné ke kontrole.

Kroky směrem k trestnímu stíhání v případech válečných zločinů jsou v zájmu australské vlády, a to jak ve vztahu k vlastním občanům, tak k mezinárodnímu prostředí. Úspěšné uzavření případů může Australanům pomoci znovu získat důvěru k ADF, která těmito incidenty částečně ztratila legitimitu. Případné reparace by zase mohly zemi pomoci napravit svou pověst. Je možné, že australská vláda změní názor na odškodnění obětí, přičemž se zde nabízí možnost vzniku samostatného úřadu, který by se reparacemi zabýval. Pokud bude fungování Úřadu speciálního vyšetřovatele efektivní, mohla by se Austrálie stát příkladem, jak je možné řešit zvlášť závažné zločiny na národní úrovni.

Poznámky

[1] Viz tzv. Van Boven/Bassiouni Principles (nebo rovněž Van Boven’s Principles) zde.

Zdroje

BBC News. China refuses to apologise to Australia for fake soldier image. 1. prosince 2020: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55140848.

BBC News. UN criticises Trump's pardons for Blackwater guards jailed over Iraq killings. 23. prosince 2020: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55424397.

Burgess, Katie. Afghanistan war crimes inquiry: Calls to drop prosecution of whistleblower David McBride. The Canberra Times. 19. listopadu 2020: https://www.canberratimes.com.au/story/7019615/afghanistan-inquiry-calls-to-drop-prosecution-of-whistleblower-david-mcbride/.

Callinan, Rory. Calls for UK to investigate possible war crimes in Afghanistan. The Guardian. 20. listopadu 2020: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/20/calls-for-uk-to-investigate-possible-war-crimes-afghanistan-australian-report.

Human Rights Watch. Australia: Ensure Justice for Alleged War Crimes. 8. prosince 2020: https://www.hrw.org/news/2020/12/09/australia-ensure-justice-alleged-war-crimes.

Hurst, Daniel. Australia to appoint investigator to consider alleged war crimes by special forces in Afghanistan. The Guardian. 12. listopadu 2020: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/12/australia-appoint-investigator-consider-alleged-war-crimes-special-forces-afghanistan.

Knaus, Christopher. Scott Morrison warned Australia is obliged to compensate war crimes victims. The Guardian. 8. prosince 2020: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/dec/09/scott-morrison-warned-australia-is-obliged-to-compensate-war-crimes-victims.

Ministerstvo obrany Austrálie. 2020. Inspector‐general Of the australian defence force Afghanistan inquiry report: https://afghanistaninquiry.defence.gov.au/sites/default/files/2020-11/IGADF-Afghanistan-Inquiry-Public-Release-Version.pdf.

Fotografie

[1] Australský premiér Scott Morrison. Scott Morrison 2014 (cropped), autor: Kristy Robinson/Commonwealth of Australia, 22. leden 2014, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 4.0, editace: ořez.