Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) v červnu tohoto roku uvedl, že svět již oficiálně vstoupil do fáze El Niño. El Niño a La Niña nejvíce ovlivňují teplotu oceánů a srážky na pevnině. Kvůli extrémním změnám způsobeným těmito fenomény spolu s klimatickými změnami dojde pravděpodobně v příštích letech k novým globálním teplotním rekordům a do značné míry ovlivní životy mnoha lidí.

El Niño a La Niña, španělsky „malý chlapec” a „malá dívka”, jsou teplá a chladná období opakujícího se klimatického vzoru v tropickém Pacifiku, které výrazně ovlivňují globální počasí. Tato období se vyskytují v průměru každých dva až sedm let, a obvykle trvají devět až dvanáct měsíců, někdy však mohou trvat roky. Nemusí se nutně střídat, El Niño je mnohem častější než La Niña. Tyto změny počasí mohou způsobit vážné humanitární krize. 

Teplé období El Niño a jeho dopady

El Niño je součástí přírodního klimatického jevu zvaného El Niño jižní oscilace (ENSO) a obvykle se vyznačuje vysokými globálními teplotami. Jihoameričtí rybáři poprvé zaznamenali období neobvykle teplé vody v Tichém oceánu již v roce 1600. Ti nazývali toto období El Niño de Navidad, protože El Niño obvykle nastává kolem prosince. 

Během El Niño stoupá teplota mořské hladiny v tropickém východním Pacifiku alespoň o 0,5 °C nad průměr. Za normálních podmínek je povrchová voda v Tichém oceánu chladnější na východě a teplejší na západě, neboť „pasátové větry“ mají tendenci posouvat teplo ze Slunce z východu na západ, čímž postupně ohřívají vody pohybující se tímto směrem. Během jevů El Niño však tyto větry slábnou, nebo se dokonce obrací, a teplejší voda tlačí silné vzdušné proudy na jih a na východ. To způsobuje uvolnění více tepla do atmosféry a vytvoření vlhčího a teplejšího vzduchu. Vliv El Niña na počasí se liší v závislosti na dané oblasti, nejčastěji však dochází k oteplení v Jižní Americe, jihovýchodní Asii a Jižní Africe a ochlazení pak nastává v částech Severní Ameriky.

Chladné období La Niña a jeho dopady 

La Niña je naopak fází ochlazování ENSO s opačnými dopady na globální klima vyznačující se nízkými globálními teplotami. V období La Niña zesilují větry, které tlačí teplejší vody dále na západ, což způsobuje, že studená voda stoupá z hlubin oceánu, a povrchové teploty moře ve východním Pacifiku jsou chladnější než obvykle. Na některých místech vznikají silné dešťové srážky, příkladem jsou například záplavy v Austrálii z října 2022.  

Změny způsobené La Niña jsou různorodé, například v podobě cyklonů, přívalových dešťů, ale i sucha. Vlhké podmínky a silné srážky se nejčastěji vyskytují v Austrálii, Asii a v severní části Jižní Ameriky. Naopak zbylé země Jižní Ameriky trpí nedostatkem srážek. Události La Niña jsou obecně spojeny také se zvýšenými srážkami v jižní Africe a nedostatkem srážek v rovníkové východní Africe – například v Somálsku a východní Keni.

Mezi lety 2020 a 2022 proběhly na severní polokouli tři roky La Niña v řadě. Díky tomu se globální teploty nezvyšovaly tak, jak by k tomu jinak došlo v důsledku změny klimatu způsobené člověkem. Služba EU Copernicus pro sledování změn klimatu však uvedla, že navzdory tomuto velmi vzácnému trojnásobnému poklesu byl rok 2022 pátým nejteplejším rokem v historii. 

Teplotní změny do značné míry ovlivní životy mnoha obyvatel

El Niño a La Niña mohou mít globální dopady na počasí, ekosystémy, mohou zvýšit riziko lesních požárů, a zpravidla mají největší dopad na země kolem rovníku. Mezi ně patří Střední a Jižní Amerika, Karibik, jihovýchodní Asie a východní a jižní Afrika. Jinými slovy, nejvíce zasahují jedny z nejchudších regionů světa, což se dále negativně projeví na jejich ekonomické situaci. Tyto regiony jsou silně závislé na zemědělství a sucho, nebo naopak záplavy, může být pro plodiny zničující. Jediné období sucha nebo povodeň mohou znamenat, že místním obyvatelům dojdou potraviny během týdnů. El Niño může mimo jiné zhoršit dostupnost vody ve většině tichomořských komunit, ve kterých každé léto vysychají potoky, a přístup k bezpečné pitné vodě a hygieně je každodenní výzvou. 

Extrémní výkyvy počasí způsobené jevy El Niño a La Niña mohou zničit plodiny, což může vést k nedostatku potravin pro místní obyvatele a v důsledku toho také k nucenému vysídlení. Mimo to může způsobit širokou škálu zdravotních problémů, včetně podvýživy, tepelného stresu a respiračních onemocnění, jako je cholera, tyfus nebo malárie. Organizace OSN pro výživu a zemědělství uvedla, že extrémní událost El Niño v roce 2015-2016 zároveň s probíhající změnou klimatu ovlivnila potravinovou bezpečnost více než 60 milionů lidí. Z toho 9,7 milionu byli Etiopané, kteří prožili nejhorší sucho v zemi za posledních 50 let. K nejvíce postiženým oblastem patřily zejména východní a jižní Afrika, Latinská Amerika a Karibik, tichomořské ostrovy a jihovýchodní Asie. 

El Niño má také silný vliv na mořský život u pobřeží Tichého oceánu. Během něj se dostane méně studené vody na povrch u západního pobřeží Jižní Ameriky, což znamená, že ze dna oceánu stoupá méně živin. To se následně projeví ve snížení zásob pro jihoamerické rybářské komunity. Některé klimatické modely naznačují, že události El Niño budou v budoucnu častější a intenzivnější v důsledku rostoucích globálních teplot, což může vést k dalšímu oteplování. Přestože tyto fenomény nejsou způsobeny změnou klimatu, je možné, že se budou El Niño a La Niña vyskytovat stále častěji a intenzivněji. 

 

Zdroje

Copernicus: Rok 2022 byl rokem klimatických extrémů, rekordně vysokých teplot a rostoucí koncentrace skleníkových plynů. (2023, leden 10). Copernicus Climate Change Service. Získáno z: https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/2023-01/2022%20Global%20Climate%20Highlights_CZ_FINAL.docx

El Niño & La Niña (El Niño-Southern Oscillation). (2023, červen 8). Climate.gov. Získáno z: https://www.climate.gov/enso.

El Niño and La Niña. UNOCHA. Získáno z: https://www.unocha.org/themes/el-ni%C3%B1o/el-ni%C3%B1o-and-la-ni%C3%B1a.

El Niño affects more than 60 million people. (2016, duben 26). WHO. Získáno z: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/el-ni%C3%B1o-affects-more-than-60-million-people.

Impacts of flooding in December quarter 2022. (2023, březen 1). Australian Bureau of Statistics. Získáno z: https://www.abs.gov.au/articles/impacts-flooding-december-quarter-2022.

​​Regional Statement on the El Niño and Potential Impacts for the Pacific Islands. (2015, říjen 21). WMO. Získáno z: https://reliefweb.int/report/world/regional-statement-el-ni-o-and-potential-impacts-pacific-islands-0.

Stallard, E. & Poynting, M. (2023, červen 8). What are El Niño and La Niña, and how do they change the weather? BBC News Climate & Science. Získáno z: https://www.bbc.com/news/science-environment-64192508.

Tan, M. (2023, červen 4). Access to water with ONSET of El Niño. ABS-CBN News. Získáno z: https://news.abs-cbn.com/news/multimedia/photo/07/04/23/access-to-water-with-onset-of-el-nio.

What are El Niño and La Niña? (2023, únor 2). NOAA. Získáno z: https://oceanservice.noaa.gov/facts/ninonina.html.

What are El Niño and La Niña - and why do they matter for humanitarian work? (2022, září 30). Concern Worldwide. Získáno z: https://www.concern.net/news/el-nino-and-la-nina.

Fotografie

Povodně v Bangladéši v roce 2020. Bangladesh 2020, autor: Oregon State University, Moniruzzaman Sazal / Climate Visuals Countdown, 12. říjen 2022, zdroj: Flickr, CC BY-SA 2.0., úpravy: ořez.