Pornhub veřejně vystupuje jako společnost, která se okrajově věnuje dobročinným  aktivitám jako je finanční podpora charitativních organizací věnujících se osvětě o rakovině prsu nebo malých podniků zasažených důsledky pandemie Covid-19. Přibližně před čtyřmi lety se ale v mediálním prostoru začaly objevovat informace o tom, že se společnost kromě filantropie nepřímo podílí také na činnostech spojených s obchodováním s lidmi. Současná debata o propojení pornografie a obchodu s lidmi nabízí zákonodárcům příležitost pro vytvoření silnějších nástrojů pro vyšetřování a stíhání trestných činů spojených se sexuálním vykořisťováním také v Evropské unii.

Pornhub jako nepřímý podporovatel obchodu s lidmi

Po vydání článku Nicholase Kristofa pro The New York Times z konce roku 2020 se problematika obchodu s lidmi v souvislosti s pornografickým průmyslem stala diskutovanějším tématem ve veřejném prostoru i politických kruzích. Kristof se ve svém článku soustředil zejména na pochybné jednání a praktiky společnosti Pornhub, která je spolu s dalšími weby, produkčními společnostmi a značkami součástí konglomerátu Aylo Holdings S. A. R. L. (bývalý MindGeek), a zároveň čtvrtou nejnavštěvovanější webovou stránkou na světě.

Společnost Pornhub měla v minulosti na svých stránkách uživatelům umožňovat sledování pornografického materiálu, který vyobrazuje znásilňování dětí a mladistvých nebo dospělých žen nucených k natáčení videí prostřednictvím nátlaku různorodého charakteru. Prokazatelně ilegální obsah, který Pornhub na svých stránkách poskytoval již od roku 2009, pocházel například od společností GirlsDoPorn a GirlsDoToys, jejichž provozovatelé byli odsouzeni za závažné trestné činy spojené s obchodováním s lidmi za použití násilí, podvodu a nátlaku.

Oběti společností GirlsDoPorn a GirlsDoToys byly podvodně najímány na práci v modelingu, následně však byly nuceny účinkovat v pornovideích, o kterých společnosti obětem tvrdily, že budou distribuovány pouze v podobě DVD v zahraničí a na internet se nedostanou. Některé z obětí po tomto ujištění s natočením videí nakonec souhlasily a až posléze se ukázalo, že jsou záběry poskytovány návštěvníkům Pornhubu. Ačkoliv byly společnosti po obviněních zrušeny a videa smazána, díky možnosti stahování obsahu z Pornhubu se na webu opakovaně objevovala.

Další pornografický obsah, který byl vytvářen či zveřejňován bez souhlasu nebo vědomí účinkujících, a jež se následně objevil na webu Pornhubu, pocházel také od jednotlivců, často partnerů či rodinných příslušníků obětí. Jednalo se například o domácí videa nebo mediální obsah v konverzacích na sociálních sítích vytvořený pod nátlakem nebo po podání omamných látek obětem. Výjimkou nebyly ani takzvané  tzv. spycams, které skrytě natáčely oběti ve sprchách či při převlékání. Problematickým aspektem u pornografického obsahu vytvořeného náhodnými uživateli bývá kromě chybějícího souhlasu obětí také jejich nízký věk [1].

K zásadnějšímu zpřísnění pravidel a upravení politiky Pornhubu došlo až díky rozhodnutí společností Visa a MasterCard o dočasném ukončení vzájemné spolupráce. Pod pohrůžkou finančních ztrát tak Pornhub znemožnil stahovat obsah z webu, naopak jej pak povolil nahrávat pouze ověřeným uživatelům a údajně zvýšil počet zaměstnanců zodpovědných za jeho kontrolu.

Mediální kauzy jako urychlovač změn k lepšímu

V roce 2023 stála mateřská společnost Aylo před federálním soudem v Brooklynu, kde uznala finanční obohacení na poskytování nelegálního obsahu na stránce Pornhub od společností GirlsDoPorn a GirlsDoToys. Odmítla ale obvinění z účasti na nezákonných transakcích zahrnujících výnosy ze sexuálního vykořisťování. Společnost přistoupila na dohodu zahrnující vyplacení odškodného ženám, jejichž pornovidea byla zveřejněna na webových stránkách bez jejich souhlasu. 

Podle žalobců řada žen mezi lety 2016 až 2019 kontaktovala společnost Aylo s informací o tom, že videa od společností GirlsDoPorn a GirlsDoToys zveřejněna na stránkách Pornhubu, ve kterých figurují, byla natočena podvodně a bez jejich souhlasu. Společnost Aylo měla také vědět o žalobě obětí proti těmto dvěma společnostem z roku 2017, kde se jeden ze zúčastněných přiznal k podvodnému jednání s oběťmi. 

V roce 2019 pak několik provozovatelů společností GirlsDoPorn a GirlsDoToys v Kalifornii čelilo obvinění z obchodování se sexem a trestných činů souvisejících s podvodným jednáním a nucením mladých žen k účinkování v pornografických videích, která byla rovněž zveřejněna na internetu bez jejich souhlasu. Společnost Aylo však videa na svých platformách ponechala téměř do konce roku 2020.

Podle žalobců státu New York nese společnost Aylo zodpovědnost za poskytování nelegálního obsahu svým uživatelům a přijímání plateb pocházejících z kriminální činnosti. V rámci dohody o odložení stíhání byl kromě udělení pokuty 1,8 milionu dolarů a odškodnění obětí společnosti soudem nařízen také externí dohled nad protokoly pro moderování obsahu a nahlašování ilegálního obsahu na svých platformách. Při dodržování stanovených podmínek pak budou moci být obvinění proti společnosti stažena.

Covid, válka nebo těžká životní situace jako příčiny obchodu s lidmi

Ročně je v Evropské unii zaznamenáno více než sedm tisíc obětí obchodování s lidmi, avšak skutečný počet obětí bude pravděpodobně mnohem vyšší. Nejčastějšími oběťmi jsou dle Eurostatu ženy a děti, u kterých pak dochází převážně k sexuálnímu zneužívání, roste ale také množství vykořisťovaných mužů, a to zejména v rámci nucené práce. Oběti také bývají nuceny k vykonávání kriminální činnosti nebo darování orgánů, v důsledku čehož pak mohou čelit vážným zdravotním komplikacím.

Příčinami tohoto jevu jsou podle OSN rostoucí poptávka po levné pracovní síle, sociální nerovnosti na národní i mezinárodní úrovni nebo zpřísňování imigračních politik. Obzvláště zranitelnou skupinu pro obchod s lidmi pak představují jedinci vystaveni chudobě nebo diskriminaci a oběti násilí. Také pandemie Covidu-19 nebo nedávná ruská invaze na Ukrajinu vytvořila v tomto ohledu nové příležitosti pro zločinecké skupiny, a to v podobě masivního přesunu převážně žen a dětí, které se často nacházejí v tíživé životní situaci.

Nástrojem pro potírání obchodování s lidmi v EU se má stát nedávno přijatá směrnice nahrazující její starší verzi z roku 2011. Zvýšenou pozornost věnuje také online prostoru, kam se nelegální aktivity spojené s obchodováním s lidmi přesouvají čím dál více, a to například prostřednictvím vytváření pornografického materiálu a jeho distribucí na mainstreamových platformách za účelem finančního obohacení [2].

Navzdory dílčím úspěchům, umožněných především zvýšenou mediální pozorností o kauzách jednoho z nejvýraznějších hráčů v pornografickém průmyslu, představuje obchodování s lidmi i nadále znepokojující jev, k němuž by bylo vhodnější přistupovat komplexně a dlouhodobě prostřednictvím efektivní legislativy nejen v Evropské unii.

Poznámky

[1] Producent společnosti GirlsDoPorn, Ruben Andre Garcia, byl v roce 2021 odsouzen ke 20 letům odnětí svobody za nucení žen k účinkování v pornovideích. Další zúčastněný, Michael James Pratt obviněn mimo jiné z obchodování s nezletilými osobami nebo výroby dětské pornografie, byl před americkými úřady na útěku až do prosince roku 2022, kdy ho zadržela španělská policie.

[2] Nové evropské směrnici o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí se věnuje článek Rada EU a Evropský parlament uzavřely dohodu o posílení pravidel při boji s obchodováním s lidmi od Natálie Hamadejové v tomto Bulletinu lidských práv.

ZdrojeBianchi, T. (2024). Most popular websites worldwide as of November 2023, by total visits. Získáno z https://www.statista.com/statistics/1201880/most-visited-websites-worldwide/.

Cole, S. (2019, říjen). Girls Do Porn Was a Crime Ring, Not a Porn Site, Industry Experts Say. Vice. Získáno z https://www.vice.com/en/article/3kx483/girls-do-porn-sex-trafficking-fbi-indictment.

Directorate-General for Migration and Home Affairs. (2024, leden). New agreement paves the way for stronger EU rules against trafficking in human beings. Migration and Home Affairs. Získáno z https://home-affairs.ec.europa.eu/news/new-agreement-paves-way-stronger-eu-rules-against-trafficking-human-beings-2024-01-24_en.

European Parliament. (2023). Human trafficking: the EU’s fight against exploitation. Dostupné z https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230921STO05705/human-trafficking-the-eu-s-fight-against-exploitation.

European Parliament. (2023). Understanding EU action against human trafficking. Dostupné z https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)690616.

FBI San Diego. (2022). FBI Ten Most Wanted Fugitive MIchael Pratt Captured in Spain. Získáno z https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/sandiego/news/fbi-ten-most-wanted-fugitive-michael-pratt-captured-in-spain.

GirlsDoPorn victims win rights to their videos (2021, prosinec, 17). BBC. Získáno z https://www.bbc.com/news/technology-59699234.

Iati, M. (2021, červen). Pornhub profits from rape, child pornography and sex trafficking, dozens of women allege in lawsuit. The Washington Post. Získáno z https://www.washingtonpost.com/business/2021/06/18/pornhub-lawsuit-rape-child-porn-sex-trafficking/.

Kristof, N. (2020, prosinec). The Children of Pornhub. Why does Canada allow this company to profit off videos of exploitation and assault?. The New York Times. Získáno z https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html.

Nolan, E. (2023, prosinec). Pornhub’s Parent Company Admits to Profiting From Sex Trafficking. The New York Times. Získáno z https://www.nytimes.com/2023/12/21/nyregion/pornhub-aylo-profits-sex-trafficking.html.

Silver, C. (2020). Pornhub’s Big Package Gives 100 Small Businesses Billions Of Free Ad Impressions. The Forbes. Získáno z

https://www.forbes.com/sites/curtissilver/2020/07/14/pornhubs-big-package-gives-100-small-businesses-billions-of-free-ad-impressions/?sh=1e79bfc74c1f

U.S. Attorney's Office, Southern District of California. Twenty-Year Sentence in GirlsDoPorn Sex Trafficking Conspiracy. Získáno z https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/twenty-year-sentence-girlsdoporn-sex-trafficking-conspiracy.

Fotografie

Ženy a děti tvoří až dvě třetiny obětí obchodování s lidmi. Woman eyes closed sad, autor: pixabay user 422694, 18. prosinec 2015, zdroj: Wikimedia Commons, CC0 1.0 DEED.