Prekrížený kosák a kladivo viac v Moldavsku neuvidíte. Od dnešného dňa (1. októbra 2012) nadobudol v krajine účinnosť nový zákon zakazujúci používanie komunistických symbolov na verejnosti, a teda aj v názvoch, ikonách a symboloch jednotlivých politických strán. Zatiaľ čo bežným občanom a jednotlivcom hrozí udelenie pokuty, pre politické strany by použitie komunistického symbolu znamenalo až odňatie statusu registrovanej strany

Podobná úprava je dôsledkom prijatia nového zákona odsudzujúceho komunistický totalitársky režim z dielne Výboru pre štúdium a hodnotenie komunistického režimu v Modavskej republike. Výbor bol založený v januári 2010 prezidentom Mihailom Ghimpom s cieľom zmapovať zločiny sovietského režimu v bývalej Moldavskej sovietskej socialistickej republike spáchané v rozmedzí rokov 1940 až 1991. 

Komunistiská strana PCRM pochopiteľne zákon vníma ako neproporcionálny zásah do vlastnej slobody a ochrany ľudských práv, ale v neposlednom rade aj diskriminačný prostriedok, ktorý má oslabiť jej pozíciu na politickej scéne. PCRM (oficiálne Strana komunistov Moldavskej republiky) je reformovaným nasledovníkom bývalej komunistickej strany, oficiálne sa ale stále hlási sa k jej ideológii. Medzi obyvateľmi si zachováva širokú podporu, v parlamentných voľbách v roku 2009 získala dokonca až cez 44 % podpory. Parlamentu sa vďaka tesnej vačšine koaličných strán podarilo napriek tomu zákaz komunistických symbolov presadiť.

Odsúdenie komunizmu, hoci bolo dlho diskutovanou témou, tak v Moldavsku prišlo presne 21 rokov po tranzícii režimu a vyhlásení nezávislosti. Odsúdenie éry totality a vyvodenie zodpovednosti za zločiny páchané alebo podporované komunistickou stranou nie je ojedinelým javom, obvykle však prebieha tesne po tranzícii režimu ako jeden z nástrojov na posilnenie legitimity novej nastupujúcej elity, zvýraznenie začiatku novej éry a novej občianskej spoločnosti postavenej na zásadach úcty k ľudským právam a demokratickým princípom (viď napr. Česká republika a zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odboji proti němu, alebo nálezy prvého Ústavného súdu Pl. ÚS 19/93). 

Komunistická strana úpravu pochopiteľne napadla pred Ústavným súdom, avšak neúspešne. Zákaz používania tradičných symbolov tak pre stranu môže priniesť nemalé problémy. Symbolické očistenie sa od komunistickej minulosti je totiž v tomto prípade jasne doprevádzané taktickým politickým bojom, v ktorom stredopravá, aktuálne koaličná demokratická strana otvorene usiluje o prebratie časti elektorátu svojmu protisúperovi, ktorý od vypuknutia ekonomickej krízy stavia politickú mobilizáciu na sociálne polarizovaných prehláseniach a na zdôrazňovaní návratu k odkazu bývalej nedemokratickej komunistickej strany. Zákaz používania komunistických symbolov sa vzťahuje špecificky na politické účely a propagandu. 

Katarína Šipulová

 

[1] Zdroj: The Jamestown Foundation