Microsoft Teams nebo Google Workspace – v dobách pandemie často skloňované pojmy. Produkty od známých technologických gigantů hojně využívaly zejména školy pro účely distanční výuky. Zatímco předností těchto služeb může být mnohost funkcí, stinnou stránku představuje riziko úniku citlivých údajů a dat. V některých zemích bylo využívání služeb těchto firem ve školách dokonce již zakázáno. Jak se k této situaci staví Česká republika?

Pandemie covid-19, se kterou se svět potýkal téměř dva roky, přinesla do té doby nemyslitelné výzvy v celé řadě oblastí. S náročným úkolem se musely vypořádat také české školy, které byly v období tzv. lockdownů po dlouhou dobu uzavřeny a učitelé tak museli žákům zajistit výuku distančně. Ve školních zařízeních se začaly hojně využívat produkty od amerických firem Microsoft a Google, které usnadňovaly žákům a učitelům práci v online prostředí. 

Programy umožňují studentům nejen výuku z domova prostřednictvím videohovorů, ale také konverzace v soukromých chatech a spoustu dalších funkcí. Studenti mohou v chatu sdílet různé citlivé informace, a protože chat není šifrován, mohou se tyto údaje dostat k neoprávněným příjemcům. 

Předávání dat do zahraničí

Google nebo Microsoft mají své systémy dobře zabezpečeny a nemělo by docházet k úmyslnému úniku soukromých dat jejich uživatelů. Obě společnosti však mají základnu ve Spojených státech, kde je řada údajů zasílána. Ochrana osobních údajů je ve Spojených státech značně slabší než v EU a některé praktiky zpracovávání údajů evropských uživatelů se mohou dostat do rozporu s GDPR [1]. Ve Spojených státech má tajná služba široké možnosti a je obecně známo, že se právě tato data od společností jako je Google nebo Microsoft mohou dostávat do jejích rukou, byť se tomuto společnosti dlouhodobě brání. 

(Ne)dobrovolný souhlas se zpracováním citlivých údajů 

Mezi citlivé informace lze řadit například rodinný stav nebo zaměstnání rodičů. Může však jít i o zdravotní stav členů rodiny. Studenti si v chatech, které by měly sloužit výhradně jako prostředek školní komunikace, sdělují různé informace, které se týkají nejen školy, ale i věcí osobního rázu. 

V Evropské unii v souladu s GDPR platí, že souhlas se zpracováním osobních údajů musí být dobrovolný. Ve školách ale děti, potažmo jejich zákonní zástupci, nemají na výběr. Pokud je zejména dítě školou povinné, a škola využívá k online výuce dané produkty, nemůže zákonný zástupce nebo dítě jen tak odmítnout s těmito programy pracovat.

Kdo je odpovědný za ochranu dat v českých školách? 

V České republice mají odpovědnost za ochranu dat svých studentů a učitelů jednotlivé školy. Na základě čl. 24 GDPR musí mít školy správce dat, který spravuje programy, jež daná škola využívá, a kontroluje, zda některé z poskytnutých informací neunikají k neoprávněným adresátům. Nicméně školy jsou většinou zřizovány obcemi a městy, které často nemají dostatek finančních prostředků k vytvoření pracovní pozice správce dat. Pro většinu škol je pak řešením najmout si společnost, která zajišťuje ochranu dat dle GDPR obecně. Společnost následně určí pověřence pro ochranu osobních údajů konkrétní školy. Osoba, která vystupuje jako správce dat v těchto případech, nemá tak velký prostor (protože má na starosti vícero společností, u kterých vystupuje jako pověřenec), aby mohla dostatečně analyzovat produkty od Microsoftu a Googlu a vyhodnocovat možný únik dat. 

Dle ministerstva školství je ochrana osobních údajů a využívání produktů od společností Google a Microsoft problémem jednotlivých škol. Nicméně v průběhu několika vzdělávacích programů pro učitele produkty Microsoftu doporučovalo. Zároveň je doporučuje i na informačních stránkách pro učitele, nebo v metodickém doporučení

Ačkoliv ministerstvo školství přenáší odpovědnost na jednotlivé školy, nezdá se to jako správné řešení. I školy v zahraničí často čelí nedostatku finančních prostředků k provedení auditů nebo analýz jednotlivých programů. Většinou tak tento úkol převzalo některé z ministerstev spolu s místním úřadem pro ochranu osobních údajů. Například v Německu proběhl audit produktů od Microsoftu ve spolupráci s ministerstvem školství, v Nizozemí to pak byla vláda, která zpracovala zprávu o posouzení dopadů využívání programů na ochranu dat. 

Jaké je možné řešení? 

Lze očekávat, že některé země půjdou cestou vývoje vlastního nástroje pro školy. Tato cesta je ale hodně nákladná a může trvat i několik let. Bádensko-württemberský komisař vydal zákaz používání produktů od Microsoftu nebo Googlu a chce, aby byl vyvinut vlastní nástroj pro distanční výuku. Do té doby si školy budou muset vystačit s programy jako je např. Moodle nebo Jitsi, u kterých je známo, že data do zahraničí nepředávají. Podobně smýšlí i Barcelona

Jan Cibulka, datový novinář Českého rozhlasu, v jednom z článků tvrdí, že nejdůležitější je komunikace se školou. Pokud se budou rodiče ptát na ochranu dat, mělo by se jim dostat srozumitelné a řádné odpovědi. Zároveň by měli mít jak zákonní zástupci, tak dospělí studenti,  možnost vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů a měla by pro ně být přístupná jiná varianta online výuky. 

Pokud by rodiče nebo zletilí studenti nebyli spokojeni s odpovědí školy, mohou kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, který by se měl snažit daný problém vyřešit.

 

Poznámky

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zdroje

Cibulka, J. (2022, srpen). Obavy o soukromí dětí. Zahraniční úřady zakazují školám služby od Googlu a Microsoftu, Česko tápe. iRozhlas. Získáno z https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/data-soukromi-google-microsoft-gdpr-sledovanu-usa_2208290600_cib

Skalický, M. (2022, září). Stát si umyl ruce nad ochranou dat žáků. Školy ale nemají šanci to ošetřit, kritizuje datový novinář. iRozhlas. Získáno z https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stat-ochrana-data-zaku-skoly-sance-osetrit-datovy-novinar-jan-cibulka_2209060600_mkl

Fotografie

Microsoft nabízí školám produkt Microsoft Teams. Microsoft Logo (48155559696), autor: Ajay Suresh from New York, NY, USA, 29. červen 2019, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, úpravy: ořez.