Severní Korea je považována za jednu z nejuzavřenějších a nejrepresivnějších zemí světa. Vládnoucí Korejská strana práce pod vedením Kim Čong-una významně omezuje obyvatelstvu jejich základní lidská práva a celková životní úroveň v zemi je dlouhodobě bídná.

Lidská práva jen na papíře

Vyšetřovací komise OSN pro Severní Koreu ve své zprávě z roku 2014 ke stavu lidských práv uvádí, že tamní totalitní režim se dopouští mnoha zločinů proti lidskosti – například vyhlazování, vražd, zotročení či týrání. Na konci roku 2016 Rada bezpečnosti OSN potřetí za sebou prohlásila, že porušování lidských práv v Severní Koreji je hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost.

Severní Korea nespolupracuje s žádným lidskoprávním orgánem OSN. V prosinci 2016 ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením  a v roce 2017 umožnila návštěvu země Zvláštní zpravodajky pro práva osob se zdravotním postižením a dvou zástupců výborů lidskoprávních úmluv. Jejich program a navštívená místa byla však striktně kontrolovány státními představiteli. Severní Korea také nezasílá pravidelné zprávy pro jednotlivé lidskoprávní úmluvy OSN a ignoruje doporučení jejich výborů.

Dochází zde k zásadním zásahům do lidských práv včetně práva na svobodu projevu, vyznání, sdružování a shromažďování i politických práv. Jednotlivci i celé rodiny jsou pronásledovány na základě názorů rozdílných od těch vládních. Výrazně perzekuovány jsou menšiny – ženy, děti a náboženské či národnostní skupiny osob.

Mezinárodní snahy o dialog

Na zimních olympijských hrách v Pjongčangu nastoupili sportovci obou Korejí společně pod vlajkou se symbolem sjednoceného korejského poloostrova. Na to navázal v dubnu 2018 mezikorejský summit, první na jihokorejské půdě od 50. let 20. století. Setkání provázelo mnoho rituálů včetně zápisu do památeční knihy, do níž  Kim Čong-un napsal: „Nyní začínají nové dějiny. Věk míru od počátečního historického bodu.“

Čtyřicet lidskoprávních organizací z celého světa ještě před konáním summitu zaslalo jihokorejské vládě společný dopis, v němž žádalo, aby byla na setkání řešena i problematika lidských práv. Jejich požadavek byl odmítnut s tím, že zásadním tématem musí být v současné době denuklearizace Severní Koreje. Jihokorejský ministr zahraničí dodal, že Jižní Korea má stále „pevný postoj k ubohé lidskoprávní situaci v Severní Koreji.“

Severní Korea má s velkou většinou zemí velmi špatné vztahy. To se týká i Spojených států amerických, s prezidentem Trumpem si severokorejský vůdce vyměňoval v loňském roce mnoho invektiv (například spor o to, kdo má větší „jaderný knoflík“). Situace se však v návaznosti na mezikorejský summit uklidnila.  Nyní Severní Korea 9. května 2018 svolila k propuštění tří vězněných Američanů – jednoho kněze a dvou akademiků, pro které si osobně přiletěl ministr zahraničí Mike Pompeo.

Toto gesto rozhodně napomůže překvapivě plánovanému summitu Kima s Trumpem, který by se měl uskutečnit 12. června 2018 v Singapuru. Šlo by o historické setkání, žádný úřadující americký prezident se nikdy nesetkal s představitelem Severní Koreje.  Hlavním tématem by pak měla být opět denuklearizace. Kim Čong-un prohlásil, že v období před summitem zastaví jaderné testy a vypouštění mezikontinentálních balistických střel. Odborníci na tuto problematiku jsou však skeptičtí k tomu, že by se následně severokorejský vůdce naprosto vzdal svého jaderného programu.

Naplánovaný summit však dlouho nevydržel, ve čtvrtek 24. května 2018 ho prezident Trump dopisem zrušil s odůvodněním, že se severokorejský vůdce vyjadřuje nepřátelsky vůči USA. Současně však nevyloučil setkání v budoucnu, dokonce již dva dny po zrušení se Trump  vyjádřil, že probíhá jednání o obnovení summitu v původním termínu.

Je nepochybné, že vůbec začátek mezinárodního dialogu zemí se Severní Koreou je velkým úspěchem, avšak zatím bez snahy řešit bezprecedentní zásahy do lidských práv. Před celým světem i touto velmi zuboženou zemí je tedy ještě velmi dlouhá cesta k tomu, aby její obyvatelé získali to, co my považujeme za samozřejmost. Například mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor nebo volit ve svobodných volbách.

 

Zdroje

North Korea - Events of 2017, Human Rights Watch, World Report 2018 (https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/north-korea).

North Korea frees three US detainees ahead of Trump summit, BBC, 9 May 2018 (http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44056972).

Překvapivá schůzka. Kim se na hranicích podruhé sešel s Munem, řešili summit KLDR-USA, iRozhlas, 26. května 2018 (https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/severni-korea-kldr-jizni-korea-summit-usa-spojene-staty-americke_1805261315_haf).

Report of the Commission of Inquiry on Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea, Final Report, United Nations – Human Rights Council, (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx)

South Korea: Don’t Sideline Rights During Inter-Korean Summit, Humn Rights Watch,  24 April 2018 (https://www.hrw.org/news/2018/04/24/south-korea-dont-sideline-rights-during-inter-korean-summit).

Trump-Kim Jong-un summit set for Singapore on 12 June, BBC, 10 May 2018 (http://www.bbc.com/news/world-asia-44074257).

 

Fotografie

Setkání ministra zahraničí USA Mikea Pompea a Kim Čong-una, zdroj: Wikimedia Commons Kancelář prezidenta USA, volné dílo.

28. 5. 2018   Barbora Antonovičová