Matematika je v obľube zjavne aj na Európskom súde pre ľudské práva.  Ten na svojich stránkach zverejnil zaujímavý štatistický prehľad k porušovaniu práv garantovaných Dohovorom Statistics on Judgments by State. Grafy k jednotlivým členským štátom zachytávajú pomer sťažností, meritórnych rozsudkov a výrokov porušení vynesených v rokoch 1959 - 2010. Stupne víťazov v celkovom prehľade porušovaných práv  zastávajú právo na spravodlivý proces (1.), sloboda prejavu (2.) a ochrana majetku (3.).

V prípade Českej republiky sa nekoná žiadne prekvapenie: 42 % konštatovaných porušení Dohovoru predstavuje alfa a omega českých sporov - dĺžka konania. Právo na spravodlivý proces je s 24 % na krásnom druhom mieste. U Slovenska predstavuje dĺžka konaní až 63 %. Vysoký podiel porušenia iných práv sa objavuje prevažne u juhovýchodných členov, vtipným štatistickým zavádzaním je však Monako. To boduje so 100 % porušení práva na slobodu. Prehľad by si teda zaslúžil aspoň v poznámke pod čiarou zmienku o počte prípadov, u Monaka bol zrejme minimálny.

Z celkového počtu sťažností podaných proti Českej republike len 2 % prešli sitom prípustnosti. Z meritórnych rozhodnutí potom Súd konštatoval, že k porušeniu práva skutočne došlo v 90 % prípadov (SR 88%, napríklad Nemecko len niečo cez 60%, Monako opäť krásna stovka). Extrémne nízky pomer meritórnych rozsudkov (4 %) oproti podaným sťažnostiam naznačuje dva závery: jednak odráža nutnosť naďalej usilovať o zníženie podávania neprípustných sťažností. Zároveň je odpoveďou na kritiku,  že ESĽP neúmerne zasahuje do vnútorných záležitostí štátov.

Štatistika je to nepochybne zaujímavá, len ťažko povedať, nakoľko bez bližších údajov použiteľná. Doverčivý čitateľ može hádať, či naše súdnictvo skutočne ľudské práva tak často ignoruje, alebo len českí kverulanti v porovnaní s inými štátmi zamestnávajú radšej domáce súdy, ako ten európsky :)

Katarína Šipulová