V nadcházejících červnových volbách se bude v průběhu čtyř dnů hlasovat o 720 poslancích do Evropského parlamentu, což je o 15 více než v roce 2019. Z řad euroskeptiků dlouhodobě proudí kritika a pochybnosti o skutečné moci tohoto orgánu, v České republice a na Slovensku navíc v roce 2014 volební účast nepřesáhla dvacet procent. Evropský parlament přitom každoročně přijímá stovky zákonů týkající se každodenního života občanů, nehledě na jeho klíčovou roli při schvalování rozpočtu. 

Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie. Jeho členové reprezentují zájmy téměř 450 milionů občanů EU na celoevropské úrovni. Každých pět let se tak voličům naskýtá příležitost hlasovat pro svého favorita, který je bude zastupovat, pracovat na zákonech ovlivňujících všechny aspekty jejich života, diskutovat o nich a formovat je tak, aby co nejvíce reflektovaly jejich zájmy.

Poslanci Evropského parlamentu se věnují důležitým politickým, hospodářským a sociálním tématům a prosazují hodnoty Evropské unie - dodržování lidských práv, svobodu а demokracii, rovnost a právní stát. Zvolení europoslanci také hlasují o předsedovi Evropské komise a jmenují její komisaře. Evropský parlament je navíc orgánem, na němž stojí schvalování rozpočtu Unie a kontroluje také to, jak je s financemi nakládáno.

Kdy, kdo a jak se volí?

Mezi 6. a 9. červnem tohoto roku budou voliči napříč Unií rozhodovat o 720 kandidátech, kteří usednou do poslaneckých křesel. V novém volebním období navíc přibyde patnáct poslanců. Každá země EU si přesnou podobu voleb určuje samostatně, přesto musí dodržovat několik společných zásad, jako je poměrné zastoupení, volební právo občanů EU v jiných členských státech nebo jeden hlas na občana.

V průběhu voleb se mezi sebou utkávají národní politické strany, po zvolení se ale většina poslanců zařadí do nadnárodních politických frakcí založených na společných hodnotách a ideálech. V současné době jich v Evropském parlamentu najdeme sedm, z nichž největší jsou Evropská lidová strana (EPP) a Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D).

Česká republika si svých 21 poslanců zvolí 7. a 8. června. Svůj hlas mohou odevzdat občané ČR i občané EU s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, oproti většině členských států však není možné hlasovat ze zahraničí. Česko používá preferenční volební systém, který zajišťuje poměrné zastoupení a umožňuje voličům označit své preference. Kandidáti, kteří získají nejvíce preferencí, mají větší šanci být zvoleni. Politické strany musí získat minimálně 5 % hlasů, aby si zajistily křeslo v Evropském parlamentu.

Populismus na vzestupu a „ostrý obrat vpravo“

Jako každé volby, jsou i ty evropské předmětem debat ve veřejném prostoru, analýz a průzkumů. Expertní skupina European Council on Foreign Relations (ECFR) ve své zprávě věnující se nadcházejícím volbám předpovídá prudký nárůst pravicově populistických stran, které by se mohly stát nejpočetnější skupinou v Evropském parlamentu. Tento posun by mohl vést k poklesu vlivu tradičně dominantních středopravých a středolevých stran.

Podle prognózy se euroskeptičtí populisté dostanou do čela průzkumů v devíti členských státech, včetně České republiky a Slovenska, v dalších devíti zemích obsadí druhé nebo třetí místo. Poprvé by tak v Evropském parlamentu mohla vzniknout populistická pravicová koalice křesťanských demokratů, konzervativců a radikálně pravicových poslanců, která by získala většinu.

Takto významný vzestup pravice může mít rozsáhlé důsledky pro zahraničněpolitická rozhodnutí EU, a to zejména v otázkách životního prostředí, kde se nová většina pravděpodobně postaví proti ambiciózním opatřením Unie v boji proti změně klimatu, stávající migrační politice nebo podpoře Ukrajiny.

Vzestup pravicového populismu by dle ECFR mohl navíc zpochybnit demokratické normy a hodnoty. Experti tak zdůrazňují nutnost zabývat se základními příčinami populismu, jako jsou ekonomické rozdíly a sociální roztříštěnost. Reakce na tyto výzvy má podle nich zásadní význam pro zachování liberálně demokratických zásad EU a zajištění její budoucí stability a prosperity.

Proč je důležité volit?

Hlasování je pro občany jedinečnou příležitostí ovlivnit budoucnost Evropské unie a vyjádřit se k tématům, která ovlivňují jejich každodenní život. Rozhodnutí Evropského parlamentu ovlivňují zákony v různých oblastech, včetně životního prostředí, bezpečnosti, migrace nebo hospodářství a práv spotřebitelů. Účastí ve volbách mohou občané přispět k řešení globálních výzev, zasazovat se o demokracii a dále ji posilovat.

Více o tom, jak funguje Evropský parlament a jak probíhají volby do tohoto evropského orgánu, lze nalézt na webových stránkách Co jsou evropské volby zač a jak fungují? (europa.eu).

 

Zdroje

Cunningham, K. & Hix, S. & Dennison, S. & Learmonth, I. (2024, leden 23). A sharp right turn: A forecast for the 2024 European Parliament elections. European Council on Foreign Relations. Získáno z https://ecfr.eu/publication/a-sharp-right-turn-a-forecast-for-the-2024-european-parliament-elections/.

European Parliament. (2024). Why voting matters. Získáno z https://elections.europa.eu/en/why-vote/.

European Parliament. (2024). How European elections work. Získáno z https://elections.europa.eu/en/how-elections-work.

European Parliament. (2024). European results. Získáno z https://results.elections.europa.eu/en/turnout/.

European Parliament. (2024). How to vote in Czechia. Získáno z https://elections.europa.eu/en/how-to-vote/cz/.

Henley, J. (2024, leden). Make or break for the EU? Europeans vote in June with far right on the rise. The Guardian. Získáno z https://www.theguardian.com/world/2024/jan/03/make-or-break-for-the-eu-europeans-vote-in-june-with-far-right-on-the-rise.

Liboreiro, J. (2024, leden). Everything you need to know: Your guide to the 2024 European elections. Euronews. Získáno z https://www.euronews.com/my-europe/2024/03/01/when-who-and-how-your-practical-guide-to-the-2024-european-elections.

Mackenzie, L. & Coi, G. (2024, leden 26). Your guide to the 2024 European election in 9 charts. Politico. Získáno z https://www.politico.eu/article/guide-june-2024-european-union-parliament-meps-poll-of-polls-election-9-charts/.

Fotografie

Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie. Use your vote - European elections on 6-9 June 2024 (53510292046), autor: European Parliament, 29. leden 2024, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0 DEED.