Že oblast palestinských území nepatří k nejpokojnějším na světě, je všeobecně známo. Vzhledem ke komplexnosti izraelsko-palestinského konfliktu je však jednoduché ztratit přehled o aktuálním vývoji a konkrétních událostech. Přitom rok 2022 zaznamenal největší množství obětí na palestinské straně.

Počet mrtvých nebo zraněných Palestinců značně převyšuje izraelské ztráty. Krom násilných incidentů je terčem kritiky nevládních i mezinárodních organizací stále se zhoršující postavení Palestinců na okupovaných územích i mimo ně a s ním související kroky izraelských úřadů a policie. Následující odstavce přibližují vybrané aktuální aspekty situace na izraelsko-palestinském území.

Přetrvávající okupace a její následky

Palestinská území (Západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém a Pásmo Gazy) byla od roku 1967 okupována Izraelem. Zatímco pásmo Gazy představuje specifickou oblast pod nadvládou fundamentalistického islámského Hamásu, území Západního břehu je rozděleno na tři kategorie. Kategorie A (18 %) je pod kontrolou palestinských úřadů a policie, v kategorii B (22 %) mají pravomoc palestinské úřady, ovšem pod kontrolou izraelských bezpečnostních složek. Kategorie C (60 %) spadá do plné působnosti Izraele. [1]

Při pohybu z okupovaných oblastí na území Izraele je nutné absolvovat přechod přes vojenský hraniční přechod, tzv. checkpoint. Izrael toto opatření odůvodňuje nutností prevence teroristických útoků z palestinské strany. Vzhledem k izraelské politice v okupovaných územích je pro okupované oblasti typická vysoká míra nezaměstnanosti, proto množství Palestinců pracuje na pracovní povolení na izraelském území. Přechod checkpointu tak musí absolvovat prakticky každý den.

Checkpointy jsou nechvalně proslulé velmi chabými technickými i bezpečnostními podmínkami. Vzhledem k přísnosti kontrol a množství osob čekajících na přeshraniční kontrolu se vytváří dlouhé řady a početné davy. Již několikrát došlo k ušlapání některého z čekajících. Nezřídka dochází také k incidentům mezi izraelskou pohraniční stráží a příslušníky palestinské národnosti, které v některých případech skončily smrtí Palestinců za nevyjasněných okolností.

Vyvlastňování s legitimním cílem?

Ačkoli mělo podle dohod z Osla z roku 1995 postupně dojít ke svěření většího množství pravomocí palestinské správě i v případě oblastí C, situace se již léta vyvíjí opačným směrem. Nejproblematičtějším jevem s tímto trendem souvisejícím je zvyšování množství židovských osad, které na území Západního břehu nadále vznikají. V rozporu s Čtvrtou Ženevskou úmluvou, [2] jíž je Izrael smluvní stranou a která zapovídá přesun části populace okupujícího státu na okupované území, Izrael buduje infrastrukturu, ekonomicky podporuje výstavbu osad a vytváří pobídky motivující židovské obyvatelstvo k přestěhování se do nově vznikajících osídlených oblastí.  

Dochází také k vyvlastňování palestinských pozemků v soukromém vlastnictví, a to za údajným účelem vojenské nebo veřejné potřeby. V roce 2022 bylo zničeno nebo obsazeno více než 400 palestinských budov, což mělo mimo jiné za následek nucené přesídlení více než 500 Palestinců. Při obsazování území není výjimečným jevem násilí na lokálních palestinských usedlících ve formě fyzických útoků a ničení staveb a majetku.

V srpnu 2022 izraelský nejvyšší soud zamítl dovolání palestinských obyvatel vesnic v Masafer Yatta, kde Izrael za účelem vybudování cvičiště pro izraelskou armádu nakázal demolici množství budov včetně škol a zdravotnických zařízení a nucené přemístění 1200 palestinských obyvatel. Vzhledem k tomu, že izraelské soudy mají co do rozhodování o záležitostech v oblasti C poslední slovo, nemá palestinská komunita příliš mnoho možností, jak se proti takovému postupu bránit.

Významná místa a osoby terčem násilí

Motivem již léta probíhajícího konfliktu jsou střety obou etnických i náboženských skupin v okolí Chrámové hory v Jeruzalémě. V uplynulých měsících docházelo k frekventovaným incidentům mezi Palestinci a izraelskou policií, které v dubnu 2022 vyústily v rozsáhlé nepokoje. Výsledkem bylo zatčení více než čtyř set a zranění asi dvou set Palestinců, jedna osoba palestinského původu byla zabita.

Další nešťastnou významnou událostí byla smrt Shireen Abu Akleh. Tato známá novinářka zpravodajství Al Jazeera, která v rámci svého působení opětovně upozorňovala na zhoršující se situaci Palestinců, byla v květnu 2022 zastřelena při provádění reportáže o zásahu izraelské armády v palestinském uprchlickém táboře. 

Zatímco palestinské úřady od počátku tvrdí, že šlo o cílený útok izraelských ozbrojených sil, izraelská strana toto do dnešních dní rozporuje. Krom okolností smrti Abu Akleh je předmětem rozhořčení také průběh jejího pohřbu, kdy izraelská policie napadla osoby přenášející ostatky novinářky na místo posledního odpočinku.

Projevů násilí se nezdržela ani palestinská strana, a to zejména v podobě ozbrojených útoků na izraelské obyvatelstvo, které v jednotkách případů skončily úmrtím oběti. K incidentům rozsahu srovnatelného s výše popsanými událostmi však v tomto kontextu nedošlo. Výjimkou byly pokračující raketové útoky z Hamásem ovládaného Pásma Gazy, na které Izrael reagoval odvetnými střelami. 

Spravedlnost pro desítky obětí beze jména 

Nejde však pouze o nepokoje většího rozměru a podezřelé pozadí smrti významných jednotlivců. Rok 2022 představuje smutný rekord v počtu zabitých v konfliktu na obou stranách. Zatímco množství incidentů nemá jasného pachatele a není jisté, zda jde o násilí etnických skupin navzájem, dochází i k případům jednoznačného pochybení izraelských úřadů i ozbrojených útoků Palestinců. 

Častokrát také záleží na interpretaci událostí. Co je izraelskými médii označováno za bezpečnostní zásah, jiné zdroje označují jako úkladnou vraždu nebo mimosoudní popravu. Pro jednotlivce žijícího mimo geografický, etnický a náboženský kontext je výzvou se v takovém množství informací a okolností dohledat pravdy. 

Některé případy bezpráví jsou však tak zřejmé, že vzbuzují pozornost a vyvolávají znepokojení na mezinárodní úrovni. V listopadu 2022 OSN schválila koncept rezoluce, která žádá o stanovisko Mezinárodního soudního dvora ohledně zákonnosti okupace palestinských území a souvisejících právních otázek. Přináší tak naději na závazné rozhodnutí, které by mohlo přispět ke spravedlivějšímu rozložení sil v regionu. 

 

Poznámky

[1] Východní Jeruzalém byl v roce 1980 legislativně přičleněn k izraelským územím, palestinská samospráva spolu s mnoha ostatními státy a OSN tento stav neuznává.

[2] Čtvrtá Ženevská úmluva upravuje status a pravidla ochrany civilistů během ozbrojených konfliktů.

 

Zdroje

Activestills (2018). Checkpoints: Israel's military checkpoints: 'We live a life of injustice'. Al Jazeera.  Získáno z: https://interactive.aljazeera.com/aje/2018/commuting-through-israeli-checkpoints/index.html 

BBC News (2022, květen 12). Al Jazeera reporter killed during Israeli raid in West Bank. BBC News. Získáno z: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61403320 

Chris McGreal (2022, listopad 14). Israel will not cooperate with FBI inquiry into killing of Palestinian American journalist. The Guardian. Získáno z: https://www.theguardian.com/world/2022/nov/14/shireen-abu-akleh-killing-israel-fbi-investigation 

Euro-Med Human Rights Monitor (2020, červen 26). Israeli Checkpoints Have Become Death Traps for Occupied Palestinians. Euro-Med Human Rights Monitor. Získáno z: https://euromedmonitor.org/en/article/3631 

Global Centre for the Responsibility to Protect (2022, září 1). Israel and the Occupied Palestinian Territory. Global Centre for the Responsibility to Protect. Získáno z: https://www.globalr2p.org/countries/israel-and-the-occupied-palestinian-territories/ 

Human Rights Council (2013, únor 7). Report of the independent international factfinding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. Dostupné z: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf 

IDF Editorial Team (2013, květen 6). What's the Truth Behind Checkpoints and Crossings in Judea and Samaria? Israeli Defense Forces.  Získáno z: https://www.idf.il/en/mini-sites/palestinian-terrorism/what-s-the-truth-behind-checkpoints-and-crossings-in-judea-and-samaria/ 

Le Monde with AP (2002, prosinec 4). Israeli forces retaliate with air strike into Gaza Strip. Le Monde. Získáno z: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/12/04/israeli-forces-retaliate-with-air-strike-into-gaza-strip_6006518_4.html 

Meeting Coverage - Security Council (2022, říjen 28). 2022 Among Deadliest Years for Palestinians in West Bank, Middle East Peace Process Coordinator Tells Security Council: 

Speakers Criticize Organ’s Longstanding Failure to Resolve Conflict, End Occupation. United Nations. Získáno z: https://press.un.org/en/2022/sc15086.doc.htm 

Office of the High Commissioner for Human Rights (2022, duben 22). Israel OPT: the Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Ravina Shamdasani. Office of the High Commissioner for Human Rights. Získáno z: https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/04/israel-opt 

Patrick Kingsley a Raja Abdulrahim (2022, květen 13). https://www.nytimes.com/2022/05/13/world/middleeast/shireen-abu-akleh-funeral.html 

Reuters (2022, listopad 11). U.N. votes to ask ICJ opinion on Israel's occupation. Reuters. Získáno z: https://www.reuters.com/world/middle-east/un-votes-ask-icj-opinion-israels-occupation-2022-11-11/ 

Zena Al Tahhan (2022, květen 11). Shireen Abu Akleh: Al Jazeera reporter killed by Israeli forces. Al Jazeera. Získáno z: https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/shireen-abu-akleh-israeli-forces-kill-al-jazeera-journalist 

Fotografie

Přáním obyvatel okupovaných území je především mír. Woman on a Free Palestine Protest in Berlin, Germany, autor: Michael Künne, PRESSCOV picture agency, 15. květen 2021, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, úpravy: ořez.