Na úvod Bulletinu Vás Veronika Nováková zve na půdu Parlamentního shromáždění Rady Evropy a informuje o tématech, kterými se shromáždění zabývalo na svém podzimním zasedání.

V sekci mezinárodní trestní spravedlnost se podíváme pod pokličku Mezinárodního soudního dvora.  Veronika Kubáňová upozorňuje na prozatímní opatření MSD ve věci podezření z genocidy páchané Izraelem v Pásmu Gazy. Adéla Čapková dále přibližuje rozhodnutí soudu, který zamítl většinu obvinění Ruska, že na Ukrajině financuje terorismus a dopouští se rasové diskriminace.

Natálie Hamadejová z evropské sekce pojednává o dohodě mezi Radou EU a Evropským parlamentem stran posílení pravidel pro boj s obchodováním s lidmi. Dočká se směrnice o prevenci obchodování s lidmi nového kabátku? Sára Aiblová si dále všímá průlomovém rozsudku Soudního dvora Evropské unie, podle něhož lze genderově podmíněné násilí na ženách považovat za důvod pro udělení mezinárodní ochrany.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Karin Lišková věnuje propojení pornografického průmyslu a obchodování s lidmi. Vydělává na byznysu s lidmi společnost Pornhub? Daniela Skácelíková se dále věnuje tématu moderního otroctví v kávovém průmyslu. Víte, co se skrývá za Vaším šálkem kávy?

Anna Pěničková z české sekce se noří do aktuální diskuze o civilním držení střelných zbraní. Jak právo reagovalo na držení zbraní v minulosti a jak je tomu dnes? Barbora Headlandová dále pojednává o nálezu Ústavního soudu, který shledal nedostatečné odškodnění újmy na zdraví v souvislosti s pobytem ve vazbě. Jakub Dubják přispívá nálezem, v němž se Ústavní soud vyjádřil k vyživovací povinnosti otce dětí, který se nachází v insolvenci.