Květnové vydání Bulletinu lidských práv věnujeme především pandemii koronaviru SARS-CoV-2 u nás i ve světě. Začínáme článkem Pavla Doubka a Simony Úlehlové, který se zaměřuje na vyhlášení nouzového stavu v ČR a související krizová opatření. Slovem klíčovým pro jejich hodnocení je proporcionalita.

Navazuje Michaela Stenzelová se svým příspěvkem o zneužívání boje s pandemií k upevnění moci a potlačování práv jednotlivců ve světě. Varovné příklady vidíme v mnoha regionech a mají různé formy - od omezení svobody projevu, přes posílení pravomocí vlády, až po vyšší míru sledování obyvatel.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Tereza Šťastná o tom, že první dva zločinci odsouzení Mezinárodním trestním soudem - Thomas Lubanga a Germain Katanga - byli z konžského vězení propuštěni na svobodu.

Eva Kostolanská z evropské sekce se věnuje derogacím závazků plynoucích z Evropské úmluvy o lidských právech. V souvislosti s pandemií některé státy k formálnímu odstoupení od svých závazků přistoupily, jiné nikoliv. Jaké jsou důsledky takového rozhodnutí?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva Andrea Šťástková představuje případ, ve kterém nizozemský nejvyšší soud rozhodl, že Nizozemí má povinnost snížit emise skleníkových plynů nejméně o 25 % oproti hodnotám roku 1990. Jak takový rozsudek zdůvodnil?

Aneta Frodlová z české sekce se zaměřuje na právo otce být přítomen u porodu, které v českém veřejném prostoru vzbuzovalo řadu vášní.

Přeji Vám hezké slunečné dny.