Na úvod listopadového Bulletinu Vám přinášíme zamyšlení předsedy Nejvyššího správního soudu, Karla Šimky. Ten se ve svém článku zabývá vývojem správního soudnictví, hledáním hranic soudcovské moci i výzvami, před nimiž stojí „střecha” správního soudnictví, jíž předsedá.

V sekci mezinárodní trestní spravedlnost se Roman Tocháček věnuje aktuálnímu Izraelsko-palestinskému konfliktu, který se v plné síle opět rozhořel. Nikola Burdová přináší aktuality ze světa univerzální trestní jurisdikce a přibližuje stíhání pachatelů rwandské genocidy ze strany Belgie a Nizozemska.

Filip Lamparter z evropské sekce přibližuje rozhodnutí ESLP ve věci Valiullina a ostatní proti Lotyšsku, ve kterém soud posuzoval navýšení podílu lotyšského jazyka ve výuce, což mělo kolidovat s právy místní ruskojazyčné menšiny. Daniela Maiettová se dále zabývá věcí Baret a Caballero proti Francii, která se týká zákazu vývozu gamet a embryí do zahraničí.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva nás Radek Tesař zasvěcuje do fenoménu tzv.rychlé módy, neboli fast fashion. Je trend „co týden, to nové tričko” dlouhodobě udržitelný? Le Minh Tam přináší aktuální pohled k brazilskému Nejvyššímu soudu, který ochránil domov domorodého kmene Xokleng.

Chvála a kritika. Tak lze stručně hodnotit návštěvu ČR ze strany Komisařky pro lidská práva Rady Evropy Dunje Mijatovićové,

 níž v české sekci pojednává Karolína Vejmolová. Jakub Dubják nás dále seznamuje s rozhodnutím Nejvyššího soudu v kauze hanlivého zkomolení jména Tomia Okamury.

Úvodem nám ještě dovolte vyjádřit upřímné poděkování našim podporovatelům v hithitové kampani „Pojďte se s námi postavit

a lidská práva”, kteří nás podpořili koupí kompletního balíčku. Jmenovitě Veronice Wolny, Jolaně Dvořákové, Ľubomíru Majerčíkovi, Tomáši Langáškovi, Miroslavu Knobovi, Miroslavě Šípošové, Zuzaně Vikarské, Ladislavu Vyhnánkovi, Tomáši Dokulilovi, Michaeli Švarcovi a Martinu Kopovi. Moc děkujeme!