Dne 10. prosince 2023 oslavila své 75. narozeniny Všeobecná deklarace lidských práv, jeden z nejvýznamnějších lidskoprávních dokumentů. S prvním narozeninovým přáním přichází  Martin Kopa a seznamuje nás se strhujícím životním  příběhem otce Deklarace, Reného Cassina.

Druhý balíček narozeninových gratulací přináší stážisté ze sekce mezinárodní trestní spravedlnost. Veronika Kubáňová se zabývá rolí OSN při stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Navazuje Adéla Čapková a osvětluje nový návrh na rekodifikaci zločinu agrese v rámci Římského statutu.  Adéla Hrdá dále přichází s aktuální informací o vydání mezinárodního zatykače na syrského  prezidenta Bašára Asada ze strany Francie.

S přáními nezahálí ani evropská sekce. Johana Marešová se dívá na průnik dvou lidskoprávních systémů, OSN a Rady Evropy. Jan Nevlída dále analyzuje rozsudek ESLP ve věci Plechlo proti Slovensku, který se týká odposlechů ve vztahu k právu na soukromí a rodinný život. Natália Hamadejová poté informuje o věci Pająk a další proti Polsku, v níž ESLP rozhodlo porušení Úmluvy tím, že došlo ke snížení věku pro odchod do důchodu soudců.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Karin Lišková zamýšlí nad cíli udržitelného rozvoje OSN známé jako Agenda 2030. Da Bean Ye poté informuje o stém výročí organizace Interpol. Daniela Skácelíková též připomíná, že 75. výročí slaví též Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia.  

O tom, jak Všeobecná deklarace prozařuje do českého práva pojednává Denis Pauk z české sekce. Anna Pěničková rovněž listuje výroční zprávou BIS a informuje o aktuálních hrozbách pro bezpečnost ČR. Barbora Headlandová závěrem analyzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu týkající se úřední změny pohlaví u transgender osob.