Dne 10. prosince 2023 oslavila své 75. narozeniny

Všeobecná deklarace lidských práv, jeden

z nejvýznamnějších lidskoprávních dokumentů.

S prvním narozeninovým přáním přichází 

Martin Kopa a seznamuje nás se strhujícím životním 

příběhem otce Deklarace, Reného Cassina.Druhý balíček narozeninových gratulací přináší stážisté

ze sekce mezinárodní trestní spravedlnost.

Veronika Kubáňová se zabývá rolí OSN při stíhání

zločinů podle mezinárodního práva. Navazuje 

Adéla Čapková a osvětluje nový návrh na rekodifikaci

zločinu agrese v rámci Římského statutu. 

Adéla Hrdá dále přichází s aktuální informací

o vydání mezinárodního zatykače na syrského 

prezidenta Bašára Asada ze strany Francie.S přáními nezahálí ani evropská sekce. 

Johana Marešová se dívá na průnik dvou 

lidskoprávních systémů, OSN a Rady Evropy. 

Jan Nevlída dále analyzuje rozsudek ESLP ve věci

Plechlo proti Slovensku, který se týká 

odposlechů ve vztahu k právu na soukromí

a rodinný život. Natália Hamadejová poté informuje

o věci Pająk a další proti Polsku, v níž ESLP rozhodl

o porušení Úmluvy tím, že došlo ke snížení věku

pro odchod do důchodu soudců.V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

se Karin Lišková zamýšlí nad cíli udržitelného

rozvoje OSN známé jako Agenda 2030. Da Bean Ye 

poté informuje o stém výročí organizace Interpol. 

Daniela Skácelíková též připomíná, že 75. výročí

slaví též Úmluva o zabránění a trestání zločinu 

genocidia.  O tom, jak Všeobecná deklarace prozařuje

do českého práva pojednává Denis Pauk z české 

sekce. Anna Pěničková rovněž listuje výroční 

zprávou BIS a informuje o aktuálních hrozbách

pro bezpečnost ČR. Barbora Headlandová závěrem

analyzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu

týkající se úřední změny pohlaví u transgender osob.