Podzimní číslo našeho Bulletinu začínáme reportáží Natálie Dřínovské ze stáže u Soudního dvora Evropské unie. Jak stáž probíhá, v čem je přínosná a proč se budete v Lucemburku cítit jako doma?

Z příjemné stáže v Lucemburku nás do surové reality mezinárodního práva vrátí Roman Tocháček. Ten se ve svém článku věnuje nechvalně známé paramilitární organizaci Wagnerovci. Kde se nezvaní bojovníci vzali a co chtějí? Nikola Burdová navazuje aktuálním pohledem k Mezinárodnímu soudnímu dvoru, který se zabývá tvrzením Ruska, že Ukrajina páchá genocidu na ruskojazyčném obyvatelstvu.

Daniela Maiettová z evropské sekce pojednává o přípravě nařízení Evropské unie proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu. Jde o dobrý krok nebo nepřiměřený zásah do osobních údajů? Filip Lamparter dále pojednává o rozsudku ESLP ve věci Kovačević v. Bosna a Hercegovina, který odhalil nedostatky tamního volebního systému.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva nás Le Minh Tam přivádí na půdu Valného shromáždění OSN, které požádalo Mezinárodní soudní dvůr o posouzení právních důsledků vyplývajících z izraelské okupace palestinských území. Radek Tesař se dále věnuje nové popravčí metodě v Alabamě, vraždění uprchlíků na hranicích v Saúdské Arábii či porušování lidských práv v Tibetu.

Ani česká sekce tentokrát nepřichází s radostnými tématy. Jakub Dubják se věnuje rozhodování lékařů „o pacientce, bez pacientky“ v kontextu pokynu neresuscitovat. Karolína Vejmolová si dále všímá trestního oznámení za nenávistné projevy na internetu vůči Romům a odsuzujícího rozsudku ve věci odstřelovače proruských separatistů na Ukrajině.