V červenci tohoto roku byla u haagského soudu potvrzena obvinění v případu Abd al-Rahmana, kterému se také přezdívá Ali Kushayb. Toho čeká trestní řízení za zločiny, které měl údajně spáchat v letech 2003 a 2004 na území Dárfúru v západním Súdánu. Mezinárodní trestní soud tak bude poprvé vyšetřovat události v Dárfúru.

Abd al-Rahman byl v letech 2003 a 2004 velitelem milice Janjaweed, která operovala na území súdánského Dárfúru, především v jeho regionech Wadi Salih a Mukjar. Abd al-Rahman je Mezinárodním trestním soudem (dále MTS) obviněný z 31 bodů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, které měly být spáchány v roce 2003 a 2004. Údajné zločiny spáchané obviněným jsou například záměrné útoky na civilní obyvatelstvo, vraždy, sexuálně motivované útoky, mučení, kruté zacházení a pokusy o vraždu. Pro soudní proces s Abd al-Rahmanem bylo ze strany MTS identifikováno 151 obětí, které se budou řízení účastnit.

Podle slov bývalé žalobkyně MTS Fatou Bensoudy, která v době svého mandátu obvinění připravovala, spolupracoval Abd al-Rahman a milice Janjaweed s armádou a policií, stejně jako s tehdejší vládou Súdánu. Kvůli častým útokům na civilní obyvatelstvo a devastaci vesnic byly tisíce Súdánců nuceny utéct, přičemž ani útěk jim často nezajistil bezpečí. Žalobkyně ve svém projevu popsala případ mužů v regionu Mukjar, kteří byli na útěku před milicemi Janjaweed a kteří jimi byli později zajati, odvezeni a popraveni. Podle žalobkyně nasvědčují důkazy tomu, že byl Abd al-Rahman u těchto činů osobně přítomen. Podle důkazů se řady zločinů také aktivně účastnil, sám zabíjel a útoky dále vedl či nařizoval.

Na al-Rahmana byl v roce 2007 vydán zatykač, do vazby se ale dostal až v loňském roce, kdy se dobrovolně vydal orgánům Středoafrické republiky. Posléze byl v červnu 2020 předán do vazby MTS, kde momentálně čeká na soud. V červenci tohoto roku vůči němu MTS potvrdil obvinění, může s ním být proto zahájen proces. Půjde zároveň o první trestní řízení na půdě MTS, ve kterém se bude soud zabývat zločiny spáchanými v súdánském Dárfúru v letech 2003 a 2004.

Dosud nevyřešené dárfúrské případy

Případy rozsáhlého porušování lidských práv v Dárfúru se MTS věnuje již od roku 2005. V tomto roce přijala Rada bezpečnosti OSN Rezoluci 1593, kterou situaci v Dárfúru postoupila MTS. Súdán se tímto stal prvním případem, kdy Rada bezpečnosti OSN pověřila MTS vyšetřováním určité situace v zemi, která není smluvní stranou Římského statutu. Rezoluce 1593 spolu s mírovou smlouvou uzavřenou v Džubě v roce 2020 právně zavazují Súdán, aby s MTS spolupracoval při vyšetřování i samotném trestním řízení, umožnil vstup vyšetřovatelům na území Súdánu a poskytnul relevantní dokumenty potřebné k soudnímu procesu.

Případ Abd al-Rahmana zároveň není jediným dárfúrským případem, kterým se MTS zabývá. Zatykač je uvalen také na Abdela Raheema Husseina, Ahmada Haruna a Abdallaha Bandu. V roce 2009 byl také vydán zatykač na bývalého prezidenta Súdánu Umara al-Bašíra, který se stal prvním podezřelým z genocidy na půdě MTS.

Kromě Abd al-Rahmana se zatím žádný z podezřelých z hromadného porušování lidských práv v Dárfúru nedostal do vazby MTS, což se ale může v blízké době změnit. Podle slov žalobkyně Bensoudy projevil Ahmad Harun zájem o přesun ze Súdánu do vazby MTS, což by mu mělo být umožněno. V červnu 2021 se vyjádřila vláda Súdánu, že plánuje vydat MTS i ostatní podezřelé, včetně Umara al-Bašíra.

Vyhlídky na přiblížení se spravedlnosti v Dárfúru

Počátky konfliktu v súdánském Dárfúru sahají do roku 2003, kdy proti vládě začali bojovat rebelové Súdánské osvobozenecké armády a Hnutí pro rovnost a spravedlnost. Proti nim bojoval tehdejší súdánský prezident al-Bašír právě pomocí arabské milice Janjaweed, která ovšem útočila nejen na rebely, ale i na civilní obyvatelstvo. V roce 2019 byl al-Bašír svržen z úřadu prezidenta a v Súdánu byla zřízena Rada suverenity, která by měla Súdán vést k demokratickým volbám, jež jsou naplánované na rok 2022. V roce 2020 pak podepsala súdánská vláda s rebely mírovou dohodu v Džubě (Juba Peace Agreement), čímž byl konflikt oficiálně ukončen.

Na konflikt v Dárfúru reagovalo mezinárodní společenství hybridní operací OSN s Africkou unií (UNAMID, United Nations-African Union Mission in Darfur), která byla ustanovená v roce 2007. Operace měla za cíl ochranu civilního obyvatelstva, humanitární pomoc zasaženým a stabilizaci situace v regionu. Díky pozitivnímu vývoji situace v Dárfúru byl mandát operace UNAMID ukončen k prosinci 2020.

Vývoj v Dárfúru se v posledních dvou letech mění k lepšímu, což dokazuje i přístup súdánské vlády k vydání podezřelých k trestnímu stíhání u MTS. Mluvčí súdánské vlády al-Taishi se v souvislosti s vydáním al-Bašíra vyjádřil se slovy: „Není možné dosáhnout spravedlnosti, dokud se nezahojí rány.“

Žalobkyně MTS Fatou Bensouda navštívila v závěru svého mandátu v červnu tohoto roku Dárfúr, kde se setkala s představiteli vlády i s oběťmi zločinů spáchaných v letech 2003 a 2004. Ve svém projevu při slyšení ohledně potvrzení obvinění Abd al-Rahmana vyjádřila naději, že obvinění stanou před soudem a že se dárfúrské případy konečně vyřeší. Žalobkyně rovněž zdůraznila, že dosažení spravedlnosti vyžaduje trpělivost, ale zájem obětí na dosažení spravedlnosti nakonec převládne.

Zdroje

Al Jazeera. 2019. Sudan forms 11-member sovereign council, headed by al-Burhan: https://www.aljazeera.com/news/2019/8/20/sudan-forms-11-member-sovereign-council-headed-by-al-burhan.

Al Jazeera. 2020. Sudan’s government, rebel groups sign landmark deal: https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/sudans-government-rebels-set-t….

BBC News. 2021. Sudan agrees to hand over Darfur war crimes accused: https://www.bbc.com/news/world-africa-57628697.

Beaumont, Peter. Notorious Sudanese militia chief in Darfur conflict arrested in CAR. The Guardian. 2020: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/notorious-sudanese-militia-chief-in-darfur-conflict-arrested-in-car.

Mezinárodní trestní soud. 2005. Darfur, Sudan: https://www.icc-cpi.int/darfur.

Mezinárodní trestní soud. 2020. Statement of ICC Prosecutor to the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, pursuant to UNSCR 1593 (2005). Haag: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201210-prosecutor-statement-unsc-darfur.

Mezinárodní trestní soud. 2020. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, following the surrender and transfer of alleged militia leader, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, also known as Ali Kushayb, to the Court. Haag: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200609-otp-statement-ali-kushayb.

Mezinárodní trestní soud. 2021. Case Information Sheet: Situation in Darfur, Sudan The Prosecutor v. Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman: https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/abd-al-rahmaneng.pdf.

Mezinárodní trestní soud. 2021. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, at the opening of the confirmation of charges hearing in the case against Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman. Haag: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210524-otp-statement-coc-abd-al-rahman.

Rada bezpečnosti OSN. 2005. Rezoluce 1593 (2005): https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Darfur%20SRES1593.pdf.

Rada bezpečnosti OSN. 2014. Rezoluce 2148 (2014): http://unscr.com/en/resolutions/doc/2148.

UNAMID. 2020. UNAMID ends its mandate on 31 december 2020. Kartúm: https://unamid.unmissions.org/unamid-ends-its-mandate-31-december-2020.

Fotografie

[1] Případ Abd al-Rahmana u MTS, zdroj: ICC-CPI, editace: ořez.