Svoboda projevu v Egyptě je kriminalizována. Tak se dá vykládat rozsudek káhirského soudu ve věci dvou mladých dívek a jejich příspěvků na sociální síti TikTok. K lidskoprávní situaci v Egyptě se vyjádřily státy i během zasedání Rady OSN pro lidská práva.

Odsouzení za videa na TikToku

V červnu 2021 odsoudil soud v trestním řízení dvě mladé influencerky za obchodování s lidmi. Dvacetiletá Hanín Husámová dostala trest odnětí svobody na deset let a třiadvacetiletá Maváda al Adhamová na šest let. Obě dívky zároveň obdržely finanční trest v přepočtu ve výši zhruba 276 tisíc Kč. Rozsudek byl vydán na základě obvinění z obchodování s lidmi, kterého se dopustily veřejným sdílením svých videí na sociálních sítích. Předmětná videa dle soudu  podněcovala ke zhýralosti a nabádala k prostituci. Hanín Husámová proti rozsudku plánuje podat odvolání. 

Videa, na kterých tančí a zpívají, sdílely na sociální síti TikTok, kde se počty jejich sledujících pohybují v milionových číslech. Obsahem příspěvků bylo mimo jiné zpívání na známé písně v moderním oblečení nebo doporučení ostatním dívkám k používání jiné sociální sítě ke sdílení videí a získávání tak možného finančního přivýdělku. Právě kvůli těmto videím bylo vůči nim v dubnu 2020 vzneseno první obvinění před káhirským hospodářským soudem.

V rámci tohoto prvního obvinění bylo chování dívek označeno jako neslušné, porušující veřejnou morálku a podkopávající rodinné hodnoty. Odsuzující rozsudek s trestem odnětí svobody na dobu dvou let byl však na základě odvolání o pár měsíců později zrušen. Následovalo však závažnější obvinění před trestním soudem, a to z trestného činu obchodování s lidmi, jež vedlo v červnu 2021 k odsouzení těchto mladých Egypťanek. Přičemž ani dle mezinárodního ani egyptského práva toto chování dostatečně nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidmi, uvádí Human Rights Watch.

Vznesení daných obvinění na základě neslušnosti, podněcování k zhýralosti, podkopávání veřejné morálky nebo rodinných hodnot napomohl i právní systém v zemi. Široce a abstraktně definované pojmy vyplývající ze zákona o prostituci a zákona o kybernetické kriminalitě dávají soudům a státním zástupcům velký prostor při jejich výkladu.

Právě zmíněný zákon o kybernetické kriminalitě slouží jako základní opora pro omezování práva na svobodu projevu a shromažďování. Role soudní moci leží v ochraně a dodržování lidských práv, ne v jejich omezování na základě domnělých morálních nebo společenských hodnot, komentovala situaci nevládní organizace International Commission of Jurists.

Lidská práva a Egypt

Lidskoprávní situace v Egyptě, včetně svobody projevu a názoru, se dle zpráv Amnesty International za poslední roky rapidně zhoršila. Pod vládou současného egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísí došlo k přijetí protiteroristického zákona a dalších zákonů  regulujících kyberprostor v zemi. Společným znakem těchto právních předpisů je jejich nedostatečná forma ochrany lidských práv, převážně pak práva na svobodu projevu. Dochází totiž k rozšíření aktivit, jež mohou být dle zákona omezeny.

Umožňují stíhat obránce lidských práv, opozici, aktivisty a další jedince, a to i v online prostředí včetně internetu a sociálních sítí. Sledování aktivit na internetu a blokování webových stránek je tak nyní považováno za legální postup státu. Na kontroverzní povahu těchto předpisů upozorňují jak nevládní organizace v čele s CIVICUS a Article 19, tak i zvláštní zpravodajové OSN zabývající se ochranou lidskoprávních obránců nebo potíráním terorismu .

Trendem posledních let je zacílení na ženy aktivní na sociálních sítích, které mluví o tématech, jež představují společenská tabu, jako je například znásilnění nebo jiné sexuální obtěžování. Hanín Husámová a Maváda al Adhamová nejsou jediné ženy, jež jsou trestány za své aktivity.

Reakce mezinárodního společenství

Na půdě OSN získává téma ochrany lidských práv v Egyptě stále větší pozornost. Během 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva (RLP) konaného na začátku roku 2021 vystoupilo Finsko se společným projevem pod bodem 4 agendy, který se zabývá lidskoprávními situacemi ve světě, jež vyžadují pozornost RLP. K projevu se připojilo 31 států včetně České republiky.

Státy mimo jiné vyzvaly Egypt ke zrušení omezení médií, k digitální svobodě a propuštění zadržených novinářů a novinářek. Zmínily také znepokojení nad zneužíváním zákona proti terorismu k potrestání osob využívajících svého práva na svobodu projevu a názoru. Lidskoprávní situace v Egyptě byla během zasedání RLP naposledy diskutovaná v roce 2014, nevládní organizace tak tento projev považují jako malý pozitivní krok, který by mohl přispět ke zlepšení stavu lidských práv v zemi. Egypt označil projev za nedostatečně odůvodněný a upozornil na to, že zasahuje do vnitřních záležitostí státu a je politicky namířený vůči vládě.

Zdroje

Amnesty International. Egypt: Unprecedented crackdown on freedom of expression under al-Sisi turns Egypt into open-air prison. 20. září 2018 (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/egypt-unprecedented-crackdown-on-freedom-of-expression-under-alsisi-turns-egypt-into-openair-prison/).

Article 19. Egypt: NGOs call for full repeal of “cybercrime” law and reform of dangerous law regulating media. 6. září 2018 (https://www.article19.org/resources/egypt-ngos-call-for-full-repeal-of-cybercrime-law-and-reform-of-dangerous-law-regulating-media/).

Begum, Rothna. Egypt Persecutes TikTok Women While Men Get Impunity for Sexual Violence. Human Rights Watch. 28. června 2021 (https://www.hrw.org/news/2021/06/28/egypt-persecutes-tiktok-women-while-men-get-impunity-sexual-violence).

CIVICUS. Egypt: “Cyber crime” law another massive blow for freedom of expression. 10. září 2018 (https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/3449-egypt-cyber-crime-law-another-massive-blow-for-freedom-of-expression).

Egyptian Streets. United Nations Human Rights Council Condemns Egypt’s Human Rights Abuses. 13. května 2021 (https://egyptianstreets.com/2021/03/13/united-nations-human-rights-council-condemns-egypts-human-rights-abuses/).

Human Rights Watch. Condemnation of Egypt’s Abuses at UN Rights Body. 12. března 2021 (https://www.hrw.org/news/2021/03/12/condemnation-egypts-abuses-un-rights-body).

ICJ. Egypt: TikTok girls’ criminal convictions a profound travesty of justice. 24. června 2021 (https://www.icj.org/egypt-tiktok-girls-criminal-convictions-a-profound-travesty-of-justice/).

Nebehay, Stephanie. U.S. joins West in rare criticism of Egypt on human rights abuses. Reuters. 12. března 2021 (https://www.reuters.com/article/egypt-rights-un-int-idUSKBN2B4174).

Ní Aoláin, Fionnuala D. Egypt’s updated terrorism law opens the door to more rights abuses, says UN expert. OHCHR. 9. dubna 2020 (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25787).

Fotografie

[1] Mobilní aplikace TikTok.TikTok, autor: Solen Feyissa, 1. srpna 2020, zdroj: Flickr, CC BY-SA 2.0, editace: ořez.