Mezinárodní trestní soud čeká projednání dvou případů, které jsou aktuálně v přípravném řízení. První z nich se týká údajného člena militantní skupiny Ansar Eddine napojenou na frakci Al-Káida působící v Mali, druhý z případů se týká dvou obviněných velitelů lidové polovojenské jednotky bojující proti povstalcům Seleka ve Středoafrické republice.

Případy z Mali a ze Středoafrické republiky (SAR) aktuálně vyšetřované Mezinárodním trestním soudem (MTS) mají podobné znaky. V obou případech jsou také vznesena obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Pozadí případu v Mali

Navzdory demokratickému vývoji země proběhl v březnu roku 2012 v Mali státní převrat iniciovaný armádou. Kapitánem Amadou Sanago, který se postavil do čela junty, bylo vyhlášené stanné právo a demokraticky zvolená vláda byla nahrazena Národním výborem pro obnovu demokracie a státu.

Politické nestability v zemi využili v mezidobí tuaregští a islamističtí povstalci a po dvou týdnech od převratu získali kontrolu nad severní polovinou země, včetně strategicky důležitého města Gao, a historického města Timbuktu.

Sdružení Tuaregů v Národním hnutí za osvobození Azawadu (Mouvement National pour la Libération de l'Azawad) následně vyhlásilo severní část Mali nezávislým státem Azawad, což bylo mezinárodním společenstvím okamžitě odsouzeno. Současně také došlo k pádu vládnoucí junty.  Proti Tuarégům zakročila islamistická skupina Ansar Eddine, která jim dříve pomáhala dobýt malijský sever. Ansar Eddine je podezřelá z napojení na africkou frakci teroristické organizace Al-Káida působící v islámském Maghrebu (AQMI). Kromě francouzské armády působí v Mali také čeští vojáci.

Al Hassan

Malijský občan, údajný člen Ansar Eddine a šéf islámské policie Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, který byl na konci března 2018 zatčen a vydán MTS, čelí obviněním z náboženské a genderově podmíněné perzekuce obyvatelstva v důsledku podezření ze spolupráce s islámským soudem milice Ansar Eddine, která se společně s ozbrojenou skupinou AQMI pokusila nastolit v Mali právo šaría.

Obžaloba tvrdí, že jako hlava islámské policie v Ansar Eddine se Al Hassan podílel na ničení mauzolea muslimských světců v Timbuktu. Kromě toho se Al Hassan údajně zapojil do prosazování politiky nucených sňatků, která vedla k pronásledování ženského obyvatelstva Timbuktu, k opakovaným znásilněním a sexuálnímu otroctví žen a dívek.

Konkrétně je Al Hassan obviněn ze zločinů proti lidskosti (mučení, znásilnění, sexuální otroctví, nucené manželství a perzekuce) a válečných zločinů (mučení, kruté zacházení, těžké urážky lidské důstojnosti, ukládání trestů a vykonání poprav bez předchozího rozsudku vyneseného řádně ustanoveným soudem, úmyslné vedení útoků proti budovám určeným k náboženským účelům a historickým památkám, znásilnění a sexuální otroctví) údajně spáchaných proti civilnímu obyvatelstvu Timbuktu a této oblasti mezi dubnem 2012 a lednem 2013.

Al Hassan je druhou osobou, která čelí obvinění před MTS v důsledku událostí v Mali. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, další člen Ansar Eddine, který byl zapojen do okupace Timbuktu v roce 2012, byl v roce 2017 odsouzen MTS k devítiletému trestu odnětí svobody (více viz Bulletin květen 2018, s. 7).

Vývoj případu

Al Hassan je v současné době ve vazbě MTS v Haagu, přičemž již v dubnu roku 2018 proběhlo první soudní jednání v rámci přípravného řízení. Další jednání týkající se potvrzení obvinění byla dvakrát odložena z důvodu rozsáhlého množství důkazního materiálu a zejména pak zajištění potřebných opatření k ochraně svědků.

Následné potvrzení obvinění z června roku 2019 bylo zastíněno žádostí týmu obhájců obviněného o vyloučení soudců, kteří v současné době projednávají jeho případ. Kromě zpochybnění nestrannosti dvou ze tří soudců obhajoba rovněž uvádí různá porušení práva obviněného na spravedlivý proces. Plenární zasedání soudců MTS ale žádost o vyloučení soudců zamítlo.

Obhajoba též podala odvolání proti rozhodnutí o potvrzení obvinění z června roku 2019 s argumentací přípustnosti případu z důvodu jeho nedostatečné závažnosti dle čl. 17 odst. 1 písm. d) Římského statutu. Odvolací senát ale odvolání zamítl a potvrdil tak vznesená obvinění Al Hassana. Zahájení hlavního líčení u MTS je stanoveno na 14. července 2020.  

Středoafrická republika

Od roku 2007 probíhá na severu SAR válka, přičemž v roce 2012 propukl ozbrojený konflikt mezi muslimským povstaleckým hnutím Seleka, vládními silami a převážně křesťanskými lidovými milicemi Anti-Balaka.  

Alfred Yekatom

Yekatom, vůdce jedné z klíčových militantních skupin účastnících se dlouhodobého ozbrojeného konfliktu v SAR, byl v listopadu 2018 přemístěn do vazby v Haagu, a to týden po vydání zatýkacího rozkazu. Jako jeden z velitelů hnutí Anti-Balaka, které se skládá přibližně z tří tisíců bojovníků, je obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v SAR v období od prosince 2013 do srpna 2014.

Podle zatykače byly shledány přiměřené důvody pro to se domnívat, že ozbrojená jednotka Anti-Balaka provedla rozsáhlý a systematický útok proti muslimskému civilnímu obyvatelstvu a každému, kdo by mohl podporovat konkurenční milici Seleka.

Zločiny údajně spáchané Yekatomem zahrnují vraždu, mučení a kruté zacházení, mrzačení, úmyslný útok proti civilnímu obyvatelstvu a úmyslný útok na náboženské budovy. Dále odvody či nábor dětí do patnácti let a jejich využívání k aktivní účasti v nepřátelských akcích, vysídlování civilního obyvatelstva a ničení majetku protivníka.

Patrice-Edouard Ngaïssona

Ngaïssona byl zatčen ve Francii v prosinci roku 2018 a následně byl převezen do vazby MTS. Podle prohlášení MTS byl Ngaïssona nejvyšším vůdcem a tzv. národním generálním koordinátorem milice Anti-Balaka, která údajně napadala a týrala muslimské civilisty podezřelé z podpory konkurenční jednotky Seleka.

Dle zatykače je Ngaïssona odpovědný za to, že se společně s ostatními, prostřednictvím jiných nebo jejich nápomocí podílel na spáchání četných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, jako jsou mimo jiné vražda, deportace nebo násilný přesun obyvatelstva, úmyslně řízené útoky na náboženské budovy a další. Tyto zločiny byly údajně spáchány v období od prosince 2013 do prosince 2014.                                                  

Spojení případů

V únoru roku 2019 byly případy Yekatoma a Ngaïssona spojeny, vzhledem k podobnosti vznesených obvinění ze zločinů údajně spáchaných proti muslimskému obyvatelstvu v SAR. Na žádost žalobkyně MTS bylo jednání o potvrzení obvinění bývalých vůdců milice Anti-Balaka odloženo na září stejného roku.

Žalobkyně MTS uvedla, že další odložení bylo odůvodněné, protože současný případ je z hlediska údajných zločinů rozsáhlejší než jakýkoli případ vyplývající z konfliktu v Konžské demokratické republice nebo v Keni. To znamená, že je třeba chránit více svědků, získat více informací, které vyžadují ověření, a více práce, kterou je třeba provést před potvrzením obvinění.

V prosinci 2019 byla obvinění ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Yekatomem a Ngaïssonem částečně potvrzena, senát MTS odmítl potvrdit pouze některá obvinění, u kterých nebylo žalobkyní MTS předloženo dostatek důkazů. V březnu 2020 MTS vytvořil projednací senát, před kterým bude vedeno hlavní líčení.

 

Zdroje

Central African Republic. International Criminal Court. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/car

Cupido, M. Yanev, L. A “Schrödinger’s Cat” Moment for Co-Perpetration Liability? The Yekatom and Ngaïssona Decision on the Confirmation of Charges. EJIL:Talk!. 8. května 2020. Dostupné z:https://www.ejiltalk.org/a-schrodingers-cat-moment-for-co-perpetration-liability-the-yekatom-and-ngaissona-decision-on-the-confirmation-of-charges/

ICC Pre Trial Chamber II confirms charges against Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona (CAR II Investigation). Coalition for the International Criminal Court. 17. Prosince 2019. Dostupné z: http://www.coalitionfortheicc.org/news/20191217/icc-ptc-ii-confirms-charges-against-yekatom-ngaissona

Mali. International Criminal Court. Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/mali

Wakabi, W. Confirmation of Charges Hearing for Two Central African Militia Leaders Set for This Week. International Justice Monitor. 15. Září 2019. Dostupné z: https://www.ijmonitor.org/2019/09/confirmation-of-charges-hearing-for-two-central-african-militia-leaders-set-for-this-week/

Wakabi, W. Appeals Chamber to Rule on Admissibility of Al Hassan Case at the ICC. International Justice Monitor. 14. Února 2020. Dostupné z: https://www.ijmonitor.org/2020/02/appeals-chamber-to-rule-on-admissibility-of-al-hassan-case-at-the-icc/

Fotografie

Al Hassan, zdroj: ICC-CPI, editace: ořez.