Vedoucí Centra Jan Lhotský publikoval odborný článek o Mezinárodním trestním soudu ve vztahu k Sýrii. Příspěvek nazvaný The International Criminal Court and Syria: the Absence of Jurisdiction and the Pressing Need for International Criminal Justice vyšel v roce 2019 v prestižním nizozemském nakladatelský Brill jako kapitola v knize The Rome Statute of the ICC at its Twentieth Anniversary: Achievements and Perspectives. Článek se zaměřuje na existující instituce monitorující zločiny v Sýrii a severním Iráku, analyzuje současné možnosti souzení osob zodpovědných za spáchání zločinů podle mezinárodního práva a diskutuje vhodnost zapojení Mezinárodního trestního soudu nebo ad hoc trestního tribunálu. Více o publikaci zde.