Vedoucí Centra Jan Lhotský publikoval článek na mezinárodním blogu Opinio Juris, ve kterém se věnuje chystané reformě lidskoprávních smluvních orgánů se sídlem v Ženevě, o níž bude v tomto roce jednat Valné shromáždění OSN. V příspěvku nazvaném Human Rights Treaty Body Review 2020 – Introducing the Integrated Treaty Body System as a More Ambitious Alternative autor prezentuje návrh integrovaného modelu smluvních orgánů, který by byl připraven lépe zvládat rostoucí počty projednávaných zpráv států a individuálních stížností na porušení lidských práv, které výborům přichází z různých částí světa.