Rwandský soud poslal na 25 let do vězení Paula Rusesabaginu, který zachránil stovky osob během rwandské genocidy. Důvodem je dle soudu jeho členství v teroristické skupině. Řízení však nesplňovalo standardy spravedlivého procesu.

Paul Rusesabagina

Rusesabagina je nejvíce znám díky filmu „Hotel Rwanda“, který popisuje, jak zachránil více než tisíc lidí. Ti se ukrývali v hotelu, který v hlavním městě Kigali vedl během genocidy probíhající ve Rwandě v 90. letech. Zemi nakonec v roce 1996 opustil, načež se stal kritikem aktuální rwandské vlády. 

Rwandská vláda dle lidskoprávních organizací zastrašuje a svévolně zatýká své odpůrce, kteří jsou často vystavováni mučení a nelidskému zacházení. Paul Rusesabagina se proto rozhodl založit opoziční uskupení Hnutí pro demokratickou změnu (Mouvement rwandais pour le changement démocratique, MRCD), jehož součástí je i ozbrojené křídlo známé jako Národní osvobozenecká síla (Forces de libération nationale, FLN). 

Národní osvobozenecká síla

V roce 2018 natočil Paul Rusesabagina video, ve kterém vyzýval rwandské občany ke změně režimu za použití jakýchkoli dostupných prostředků. Ve stejném i následujícím roce pak došlo k útokům, při kterých zemřelo celkem devět osob. K útokům se přihlásila právě Národní osvobozenecká síla. Rusesabagina tvrdil, že nikoho k útokům nevyzýval, přiznal však podíl na financování skupiny.

V loňském roce byl zadržen rwandskou vládou a následně obžalován z devíti trestných činů: založení nestandardní ozbrojené skupiny, členství v teroristické skupině, financování terorismu, vražda, únos, ozbrojené přepadení, žhářství, pokus o vraždu a fyzické napadení. 

Nakonec byl shledán vinným z terorismu a odsouzen k trestu odnětí svobody na 25 let. Spolu s ním bylo odsouzeno dalších 20 osob. Během řízení s Paulem Rusesabaginou před Komorou pro mezinárodní a přeshraniční zločiny rwandského Nejvyššího soudu však dle nezávislých pozorovatelů došlo k porušení práva na spravedlivý proces. 

Spravedlivý proces?

Pochybnosti vzbuzují již okolnosti Rusesabaginova zatčení. Do Rwandy přiletěl z Dubaje, do letadla však 28. srpna 2020 nastoupil s představou, že letí na obchodní cestu do Burundi. Informace týkající se jeho přesunu byly často plné nesrovnalostí. V únoru 2021 rwandské ministerstvo spravedlnosti přiznalo, že se na jeho nuceném přemístění do Rwandy podílela i rwandská vláda. Rwandský Nejvyšší soud v březnu dospěl k závěru, že se jednalo spíše o lest, než-li o únos. Odmítl také tvrzení, že by byl Rusesabagina nucen nastoupit do letadla pod pohrůžkou násilí. 

Při nástupu do letadla měl být Paul Rusesabagina omezen na svobodě a zatčen, aniž by byl informován o důvodu svého zatčení a seznámen s obviněním. Vydání Paula Rusesabaginy navíc neproběhlo prostřednictvím extradičního řízení, které je dle mezinárodního práva potřeba v případě vydání obviněného do jiného státu.

Informace o zatčení byly zveřejněny 31. srpna 2020. Rusesabaginova rodina tvrdí, že s ním naposledy komunikovala 27. srpna 2020. Mezi těmito dny nebylo známo, kde se Rusesabagina nachází. Dle Organizace Human Rights Watch v této době došlo k nucenému zmizení Paula Rusesabaginy, čímž Rwanda porušila své závazky vyplývající z mezinárodního práva. Do rozhovoru, který 3. září 2020 poskytl novinářům, byl ve vazbě bez možnosti styku s okolím. První kontakt se zástupcem z belgické ambasády (Paul Rusesabagina má belgické občanství) byl navázán 7. září 2020.

V rozhovoru s médii Paul Rusesabagina uvedl, že mu bylo umožněno vybrat si právního zástupce, ten ale nebyl přítomen při výslechu 31. srpna 2020. S obhájcem zvoleným rodinou mu však byl odepřen kontakt a byl nucen si vybrat ze seznamu pro-bono obhájců rwandské advokátní komory. S advokátem, kterého mu vybrala rodina, se setkal až v říjnu 2020. 

Paul Rusesabagina měl být při výsleších mučen a nucen k přiznání. Dle jeho právníků došlo k narušení soukromí komunikace mezi Rusesabaginou a jeho právníky, když mu byly ve vazbě zabaveny důvěrné dokumenty. Vyšlo také  najevo, že Carine Kanimba, Rusesabaginova dcera, byla sledována rwandskou vládou prostřednictvím špionážního systému Pegasus poskytovaného vládám izraelskou společností NSO Group (viz Bulletin září 2021, s. 28).

Reakce ze zahraničí

Paul Rusesabagina, který je belgickým občanem a držitelem americké zelené karty, získal krom dalších lidskoprávních ocenění také Prezidentskou medaili svobody od bývalého amerického prezidenta George W. Bushe v roce 2005. Spojené státy americké vyjádřily nad odsuzujícím rozsudkem znepokojení a vyzvaly rwandskou vládu k prošetření situace. 

Obdobné kroky podnikla i Belgie. Bývalá premiérka a nynější ministryně zahraničí Sophie Wilmès vydala prohlášení, ve kterém upozorňuje, že v Rusesabaginově případu došlo k porušení práva na spravedlivý proces. V reakci na toto prohlášení zrušila rwandská vláda schůzku, která s ministryní zahraničí měla proběhnout. Lze tedy očekávat, že tlak na spravedlivé prošetření proběhlého řízení bude pokračovat.

 

Zdroje

AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT. RWANDA: ENSURE REMEDY AFTER FAIR TRIAL VIOLATIONS IN PAUL RUSESABAGINA CASE. Amnesty International. (20. září 2021) https://www.amnesty.org/en/documents/afr47/4753/2021/en/

BBC News. Hotel Rwanda hero Paul Rusesabagina convicted on terror charges. (20. září 2021) https://www.bbc.com/news/world-africa-58624691

Hope, Alan. Diplomatic dispute between Belgium and Rwanda over Hotel Rwanda hero. The Brussels Times. (22. září 2021) https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/186124/diplomatic-dispute-between-belgium-and-rwanda-over-hotel-rwanda-hero/

Human Rights Watch. Rwanda: Paul Rusesabagina Convicted in Flawed Trial. (20. září 2021) https://www.hrw.org/news/2021/09/20/rwanda-paul-rusesabagina-convicted-flawed-trial

Press statement. Paul Rusesabagina Case Outcome. US Department of State. (20. září 2021) https://www.state.gov/paul-rusesabagina-case-outcome/

Fotografie

[1] Paul Rusesabagina. Lecture by Paul Rusesabagina, as part of the IPC commemoration of the 20th anniversary of the Rwandan Genocide, autor: Gerald R. Ford School of Public Policy University of Michigan, 27. března 2014, zdroj: Flickr, CC BY-ND 2.0, editace: ořez.