V květnu letošního roku oznámil německý ministr zahraničí Heiko Maas, že vyjednávání, které probíhalo mezi namibijskou a německou vládou ohledně smíření kvůli genocidě Hererů a Namů z počátku 20. století, přineslo výsledky. Vlády vydávají společné prohlášení, v němž Německo uznává genocidu a zavazuje se k vyplácení 1,1 miliardy eur do rozvojových projektů pro poškozené komunity.

Německá vláda letos v květnu ukončila jednání s namibijskou vládou ohledně snahy o smíření s obyvateli z kmenů Hererů a Namů. Obyvatelé těchto etnik byli v dnešní Namibii na počátku 20. století německými ozbrojenými složkami systematicky vyvražďováni a zotročováni, a to se souhlasem tehdejší německé vlády. Mezivládní jednání trvalo od roku 2015 a výsledek oznámil koncem tohoto května na tiskové konferenci německý ministr zahraničí Heiko Maas. Ten při této příležitosti vyjádřil hlubokou lítost za příkoří způsobené Německem.

Na základě mezivládního jednání bylo vydáno společné prohlášení (Joint Declaration), ve kterém německá vláda žádá členy poškozené komunity a namibijskou vládu o odpuštění za zločiny spáchané mezi lety 1904 a 1908. Ve vydaném prohlášení namibijská vláda omluvu přijímá. Německá vláda se dále zavazuje k postupnému vyplácení 1,1 miliardy eur v průběhu třiceti let, které budou směřovat na rozvoj regionů, ve kterých žijí potomci obětí genocidy a zotročování. Podle prohlášení by měly peníze směřovat například do rozvoje zdravotní péče, lokální infrastruktury či vzdělávání. Němečtí představitelé se již několikrát v minulosti omluvili za hrubé zacházení s obyvateli Hererů a Namů, poprvé ale byla vyjednána finanční náhrada poškozeným komunitám.

Zapomenutá genocida dvacátého století

Německo bylo v minulosti koloniální velmocí, které si podmanilo i region dnešní Namibie. Na počátku 20. století začali Němci zabavovat půdu a dobytek původním obyvatelům z kmene Herero a Nama, což vedlo ze strany těchto obyvatel k odboji proti německé správě. V reakci na vzpouru nařídil vedoucí německé vojenské správy Lothar von Trotha vyhlazení obou etnik. V roce 1904 začalo systematické vyvražďování obyvatel podle pokynů Trothy, čímž započala první genocida 20. století.

Obyvatelé, kteří přežili prvotní vraždění, uprchli na poušť Kalahari, kde němečtí vojáci na příkaz Trothy otrávili vodní zdroje, což zapříčinilo smrt tisíců uprchlíků. Zbylí obyvatelé byli později vzati do koncentračních táborů, kde byli zneužíváni k práci a byly na nich uskutečňovány lékařské pokusy. V táborech umíralo značné množství obyvatel, jejichž lebky prodávali Němci do zámoří k antropologickým výzkumům. Odhadem bylo mezi lety 1904 a 1908 německými ozbrojenými složkami zabito 80 tisíc lidí, celkem bylo vyhlazeno na 80 % všech Hererů a 50 % Namů.

Výsledky jednání sklízejí kritiku

Ačkoli jsou kroky německé vlády posunem vpřed, výsledky jednání se setkaly s kritikou a překvapivě malým nadšením. Německá vláda sdělila, že ačkoli bylo pět let trvající jednání především mezivládní, přizváni byli i představitelé Hererů a Namů. Oproti tomu členové poškozených komunit projevují nesouhlas se slovy, že namibijská vláda přijala omluvu bez předešlé konzultace, čímž byli Hererové a Namové vyřazeni z jednání, které probíhalo především na mezivládní úrovni. Podle některých členů komunity nebyla omluva dostatečně směřována na poškozené a nebyla upřímná.

Mimo nespokojenost s jednáním a samotnou omluvou poškozené komunity nesouhlasí s formou a výší odškodnění. Někteří potomci obětí považují slíbenou rozvojovou pomoc za nedostatečnou a požadují zpět půdu, kterou Německo v počátku genocidy původním obyvatelům zabavilo. Uahimisa Kaapehi, který zastává pozici radního města Swakopmund, po zveřejněných výsledcích jednání vyjádřil názor, že je nabídka rozvojové pomoci směšná a přiklání se k odškodnění ve formě pozemků a dobytka. Podle jeho slov se celá jeho rodina dostala do generační chudoby, protože postrádala půdu, která byla Němci zabavena.

Kontroverzní byla i samotná tisková zpráva s prohlášením německého ministra zahraničí Maase, která byla německou vládou zveřejněna na konci května. V tiskové zprávě je uvedeno, že i přes skutečnost, že se jednalo o genocidu, nevzniká poškozeným žádný právní nárok na kompenzaci. Maas v prohlášení nazývá přislíbenou rozvojovou pomoc jako gesto usmíření, které ale podle kanceláře německého ministerstva zahraničí nemůže být považováno za reparace. Zda je namístě gesto v případě takto rozsáhlého porušení lidských práv, je otázkou názoru. V tuto chvíli je ale pravděpodobné, že se Německo snaží zabránit vzniku možného precedentu v případech hrubého porušování lidských práv spáchaných v koloniální éře.

Německá dohoda s Namibií: o nás bez nás?

Kvůli kritice ze strany potomků původních obyvatel navíc vyvstává otázka, pro koho je slíbená rozvojová pomoc nejvýhodnější. Na rozdíl od mnoha členů komunit Hererů a Namů totiž s výsledkem jednání souhlasí například namibijský prezident Hage Geingob, podle kterého je společná dohoda krokem správným směrem. Nabídnutá rozvojová pomoc tak může být výhodná především pro vládu Namibie, která nebude muset v budoucnu investovat do rozvoje regionu státní peníze.

Ze strany Německa jde pravděpodobně o způsob, jak jednou provždy uzavřít temnou kapitolu své historie. V tomto případě je otázkou názoru, zda je forma finanční náhrady adekvátní, a zda opravdu může dojít ke zmírnění utrpení způsobené genocidou, odsunem značného množství obyvatel a poškození kultury Hererů a Namů. Mimo to by také stálo za zvážení, jestli by nebyla vhodná výrazně vyšší míra zapojení komunit do rozvojových projektů a tím i efektivnější cílení na poškozené, spíše než centralizované využívání finanční pomoci namibijskou vládou.

Ač není výsledek jednání pro některé členy poškozených komunit uspokojivý, dohoda mezi německou a namibijskou vládou představuje výrazný krok vpřed. Řešení událostí mezi Německem a Namibií sice nevytvoří formální precedens, může ale ukázat dalším bývalým koloniálním velmocím, jak se postavit čelem ke zločinům spáchaným na původních obyvatelích v dobách kolonialismu.

Mnoho z těchto velmocí v minulosti projevilo lítost nad jednáním svých předků. Případ kmenů Herero a Nama však ukazuje, že boj s důsledky koloniálních zločinů vyžaduje mimo projevenou lítost i praktické kroky, a to ideálně ve spolupráci s aktivně zapojenou komunitou.

 

Zdroje

BBC News. 2021. Germany officially recognises colonial-era Namibia genocide: https://www.bbc.com/news/world-europe-57279008.

BBC News. 2021. Viewpoint: Why Germany's Namibia genocide apology is not enough: https://www.bbc.com/news/world-africa-57306144.

Federal Foreign Office. 2021. Foreign Minister Maas on the conclusion of negotiations with Namibia. Berlin: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2463598.

Granville, Samantha. 'We want trillions to heal our wounds'. BBC News. 2021: https://www.bbc.com/news/world-africa-57961151.

Hambira, Kavena; Gleckman-Krut, Miriam. Germany Apologized for a Genocide. It’s Nowhere Near Enough. The New York Times. 2021: https://www.nytimes.com/2021/07/08/opinion/germany-genocide-herero-nama.html.

Joint Declaration by The Federal Republic of Germany and The Republic of Namibia: https://www.dngev.de/images/stories/Startseite/joint-declaration_2021-0….

Kössler, Reinhart; Melber, Henning. Namibian genocide: why Germany’s bid to make amends isn’t enough. The Conversation. 2021: https://theconversation.com/namibian-genocide-why-germanys-bid-to-make-amends-isnt-enough-161820.

Montreal Holocaust Museum. Herero Genocide in Namibia: https://museeholocauste.ca/en/resources-training/herero-genocide-namibia/.

Oltermann, Philip. Germany agrees to pay Namibia €1.1bn over historical Herero-Nama genocide. The Guardian. 2021: https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/germany-agrees-to-pay-namibia-11bn-over-historical-herero-nama-genocide.

Oltermann, Philip. Germany rules out financial reparations for Namibia genocide. The Guardian. 2021: https://www.theguardian.com/world/2021/may/21/germany-rules-out-financial-reparations-for-namibia-genocide.

Reuters. 2021. Germany apologises for colonial-era genocide in Namibia: https://www.reuters.com/world/africa/germany-officially-calls-colonial-era-killings-namibia-genocide-2021-05-28/.

Reuters. 2021. Germany colonial-era genocide reparations offer not enough – Namibia vice president: https://www.reuters.com/world/africa/germany-colonial-era-genocide-reparations-offer-not-enough-namibia-vice-2021-06-04/.

Fotografie

[1] Ženy z kmene Herero. Herero women, autor: Hans Hillewaert, 21. června 2007, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.