Katarína Šipulová a Lenka Lakotová, stážistky Centra pro lidská práva, publikovaly v časopise Mezinárodní vztahy 3/2010 recenzi na knihu Veroniky Bílkové: Odpovědnost za ochranu (R2P): Nová naděje nebo staré pokrytectví? (1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 2010, 177 stran, ISBN 978-80-87146-27-9).

"Kniha je rozdelená do troch častí: prvá sa venuje vývoju a premenám konceptu od jeho vzniku až po súčasnú podobu, druhá obsahu a povahe konceptu a záverečná časť praktickej implementácii s využitím prípadových štúdií. Autorka využila pri spracovaní R2P zaujímavú metodologickú kombináciu prístupov z oblasti práva a medzinárodných vzťahov a vychádza z konštrukto-pozitivizmu. Skúma tak R2P nielen ako vznikajúcu normu, ale i jej internalizáciu zo strany štátov pomocou procesu socializácie. Publikácia predstavuje vydarenú analýzu témy, ktorá v českom prostredí nebola doteraz spracovaná."

Ilustrace