Lukáš Hoder z Centra pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU se zúčastnil konference Evropského konsorcia pro politický výzkum (Graduate Conference of the European Consortium for Political Research), která se na přelomu srpna a září 2010 konala v Dublinu. Akci hostila Dublin City University a kromě řádného programu obsahujícího příspěvky Ph.D. studentů z celé Evropy proběhly i přednášky mezinárodně známých odborníků (vystoupil například Mick Cox z London School of Economics). Lukáš Hoder na konferenci vystoupil s příspěvkem o teoretických konceptech dodržování mezinárodního práva státy a o problémech výzkumu témat na rozhraní sociálních věd a práva.

Ilustrace