Hubert Smekal z Centra pro lidská práva a demokratizaci IIPS se 17. července 2010 zúčastnil Diplomatické konference v Benátkách k Revizní konferenci Rady OSN pro lidská práva, kterou pořádalo konsorcium EIUC (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation). Na setkání se představili zástupci akademické sféry, Evropské unie, ministerstev zahraničních věcí EU a reprezentanti z lidskoprávních struktur Organizace spojených národů. Vedle hodnocení dosavadního fungovány Rady OSN pro lidská práva a debatování stanovisek k revizní konferenci, která se uskuteční příští rok, přišla ke slovu i kritika ne vždy harmonické souhry členských států Evropské unie na půdě OSN.

Ilustrace