Ve dnech 3. až 5. května 2010 se v pražském Černínském paláci konalo druhé sympozium s názvem „Česká zahraniční politika". Velkou konferenci se širokým tématickým záběrem opět po roce uspořádal Ústav mezinárodních vztahů a aktivně se ho zúčastnili hned čtyři členové Centra pro lidská práva a demokratizaci.


Ľubomír Majerčík přednesl příspěvek na téma „Mimořádná předání a odpovědnost České republiky ve válce proti terorismu", v němž rozebral praxi Spojených států, které zneužívaly leteckou dopravu k přemísťování osob podezřelých z terorismu v rozporu s mezinárodním právem. Upozornil přitom, že CIA k těmto tajným operacím využívala rovněž pražského letiště Ruzyně, přičemž orgány České republiky minimálně ve dvou případech mohly proti těmto praktikám zakročit a provést kontrolu inkriminovaných letadel, avšak k tomuto kroku podle všeho nepřistoupily.

 

Dalším příspěvkem se prezentovali Helena Bončková a Hubert Smekal, tématem byla „Česká republika a výjimka z Listiny základních práv Evropské unie". Autoři poukázali, že sjednaná „výjimka" ve skutečnosti žádnou výjimku z Listiny nepředstavuje. Uvedli přitom, že hlavní problém, jenž stál u zrodu sjednané „výjimky", tj. prolomení Benešových dekretů, ve skutečnosti předmětný protokol neřeší, respektive argument Benešovými dekrety je v souvislosti s Lisabonskou smlouvou zcela uměle a účelově konstruován a jeho právní relevance je nulová. Autoři také zdůraznili, že dosud není vůbec jisté, zda česká „výjimka" opravdu vstoupí v platnost. Její nezakotvení v primárním právu EU by pak z hlediska ochrany základních práv českých občanů bylo nanejvýš žádoucí.

Třetím přispěvatelem z řad našich členů byl Lukáš Hoder. Téma jeho příspěvku však tentokrát nebylo primárně zacíleno na lidskoprávní problematiku a věnovalo se atlanticismu v české zahraniční politice. Všechny prezentované příspěvky budou publikovány ve sborníku Ústavu mezinárodních vztahů. S uvedenými lidskoprávními příspěvky se budete moci seznámit rovněž na webových stránkách Centra pro lidská práva a demokratizaci.

Ilustrace