Společnost Člověk v tísni a Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět spouští nový projekt Dějiny, film a lidská práva, který si klade za cíl posílit výuku lidskoprávní problematiky prostřednictvím dokumentárního filmu a její zavedení do vysokoškolských osnov. Projekt je zaměřen především na studenty posledních ročníků magisterských studií a doktorandy působících na katedrách práva, historie, mezinárodních vztahů a jiných společenskovědních oborů. Součástí letošního projektu bude týdenní seminář na konci listopadu, jehož výstupem by měla být podoba konkrétních filmových seminářů pro nadcházející letní semestr.

Společnost Člověk v tísni a Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět spouští nový projekt Dějiny, film a lidská práva, který si klade za cíl posílit výuku lidskoprávní problematiky prostřednictvím dokumentárního filmu a její zavedení do vysokoškolských osnov. Projekt je zaměřen především na studenty posledních ročníků magisterských studií a doktorandy působících na katedrách práva, historie, mezinárodních vztahů a jiných společenskovědních oborů. Součástí letošního projektu bude týdenní seminář na konci listopadu, jehož výstupem by měla být podoba konkrétních filmových seminářů pro nadcházející letní semestr.

Projekt po odborné stránce zaštítili Mgr. Blanka Čechová, odbornice na lidská práva a absolventka tvůrčího psaní na Oxfordské univerzitě, a Doc. PaeDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD. a kolektiv Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.


Více informací poskytne:
Šárka Maroušková, koordinátorka projektu
Tel.: +420 723 706 249
E-mail: sarka.marouskova@jedensvet.cz
www.clovekvtisni.cz/dejinyfilmalidskaprava