Centrum pro lidská práva a demokratizaci, Mezinárodní politologický ústav MU a Fakulta sociálních studií MU Brno Vás zvou na odborný seminář Mezinárodní trestní soud - perspektivy souzení mezinárodních zločinů, který se uskuteční v pondělí 3. května 2010 na Fakultě sociálních studií MU. Cílem semináře je reflektovat dosavadní práci Mezinárodního trestního soudu v předvečer Revizní konference v Ugandě.

pondělí 3. května 2010
místnost P52
Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno

 

 

Zazní mimojiné příspěvky:

  • Rizika politizace činnosti Mezinárodního trestního soudu z pohledu bývalého soudce Rwandského tribunálu
    • Robert Fremr - Nejvyšší soud ČR; bývalý soudce ad hoc u Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu
  • Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu - méně nebo více?
    • Pavel Šturma - proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
  • Vojenské aspekty zákazu některých zbraní a způsobu vedení boje
    • Otakar Foltýn - Společné operační centrum, Generální štáb AČR

Registrace: Tereza Kubíčková (tkubicko@mail.muni.cz)
Web: www.iips.cz