Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá pro akademický rok 2012/2013 STÁŽISTY / STÁŽISTKY pro pořádání konferencí, řešení grantových projektů, přípravu informačního Bulletinu a odborných textů v oblastech

  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní trestní spravedlnost
  • Česká republika a lidská práva
  • Mezinárodní politika a lidská práva

Zájemci nechť pošlou do 24. října 2012 životopis a stručné odůvodnění zájmu na adresu hsmekal@fss.muni.cz.
V předmětu mailu uveďte slovo „Stáž“ a jednu ze tří výše uvedených tematických oblastí, která by vás zajímala. 

Ilustrace