Fundraiser

Dominika vystudovala Právo a právní vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiích pracovala v advokátních kancelářích, kde se specializovala na rodinné právo a ochranu spotřebitele. Momentálně působí jako asistentka soudce na Nejvyšším správním soudě. Zároveň dálkově studuje obor Evropská lidská práva na ELTE University v Budapešti. Zajímá se o ochranu práv dětí a azylové právo.