Článek Heleny Bončkové a Huberta Smekala s názvem "Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie" byl publikován v časopise Současná Evropa (02/2010) a je volně ke stažení na tomto odkazu.