Co je a co není diskriminace na pracovním trhu? Jak poznat nepřímou diskriminaci v inzerátech? A jak se proti ní bránit?

Diskriminaci na trhu práce se věnoval prakticky zaměřený seminář, který Centrum pro lidská práva a demokratizaci pořádalo dne 5. listopadu 2012 v 17 hod. na Právnické fakultě MU. 

V jeho úvodu seznámila Zuzana Melcrová účastníky s legislativní úpravou diskriminace v pracovněprávních vztazích, zejména co je a co není diskriminační jednání dle Antidiskriminačního zákona. Kristina Horňáčková se potom zaměřila na praktické ukázky inzerátů s nabídkou práce, které byly v následné diskuzi s účastníky podrobně rozebrány. Diskuzi dále rozproudil Miroslav Knob, který představil zajímavé příklady ze své praxe u Veřejného ochránce práv. Na závěr semináře upozornila Katarína Šipulová na prostředky soudní ochrany a jak se proti diskriminaci účinně bránit.

Akce se uskutečnila v rámci doprovodného programu k JobChallenge, veletrhu práce pro studenty a absolventy VŠ.