Katarína Šipulová, Monika Mareková a Hubert Smekal přispěli do nového čísla časopisu Justičná revue (12/2012) článkem s názvem "Zásada non-refoulement a porušovanie predbežných opatrení: Labsi v. Slovensko". 

Článek se zabývá analýzou právní závaznosti a následky nedodržení předběžných opatření Evropského soudu pro lidská práva vůči členským státům. Na rozboru judikatury sleduje vývoj vztahu mezi principy non-refoulement, ochrany základních lidských práv a národní bezpečnosti. Na tomto pozadí přináší rozbor jednoho z nejnovějších případů porušení předběžných opatření, kterého se v případě Mustafy Labsiho dopustila Slovenská republika.

Ilustrace