Ve stále ještě prázdninovém čísle přinášíme například rozhovor s Davidem Müllerem z Ministerstva průmyslu a obchodu o vyjednávání Smlouvy o obchodu se zbraněmi, kterého se dr. Müller osobně zůčastnil, a také o dopadech této smlouvy. Tradičními novinkami ze zasedání Benátské komise přispěla česká zástupkyně u této instituce dr. Veronika Bílková, přibližující poslední setkání právních expertů, jemuž tentokrát dominovalo téma střední Evropy, konkrétně Maďarska. Podělíme se s vámi rovněž o dojmy z návštěvy syrového muzea Amna Suraka v Iráku.

Česká sekce se zaměřila na otázku respektování rodinného života u cizinců a neúspěch vládního balíčku zákonů o pobytu cizinců na území ČR a o volném pohybu občanů Evropské unie.

Další zajímavé téma představuje otázka lidských práv a soukromých armád a také lidských práv a moderních technologií. Dále se můžete dočíst o patáliích se zásilkou českých zbraní do Egypta a neslavný český evergreen představuje zpráva o situaci tuzemských Romů. 

Bulletin je ke stažení zde.

 

Obsah


Návštěva na místě zla
Mezinárodní Smlouva o obchodu se zbraněmi schválena. Bude efektivní? Ovlivní české
vývozce?

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

Útoky na příslušníky mírových sil mohou být považovány za válečné zločiny
Kam směřuje judikatura Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii?
Umar al-Bašír na útěku?

2) Evropský systém ochrany lidských práv

Tragické následky kyberšikany
Střední Evropa (znovu) na scéně

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Soukromé armády a odpovědnost států
Naivní humanista, nebo zrádce a špion?

4) Česká republika a lidská práva

Krátce k novému cizineckému zákonu
České zbraně na cestě do Egypta
Monitoring integrace Romů
Právo na respektování rodinného života cizince již během řízení o sloučení rodiny


+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech