Centrum pro lidská práva a demokratizaci se stalo členem mezinárodního týmu výzkumných institucí, které budou pod vedením ženevského Graduate Institute of International and Development Studies zkoumat dopad mezinárodních dohod o ochraně investic na právní prostředí jednotlivých zemí, lidská práva a veřejnou správu.

Projekt, do kterého se kromě Centra zapojí instituce z Indie, Mexika a Argentiny, je financován grantem Swiss National Science Foundation.

 

Mezinárodní výzkumný projekt vede prog. Zachary Douglas, uznávaný odborník na mezinárodní investiční arbitráže, a prof. Shalini Randeria, socioložka a sociální antropoložka. Odborníci na mezinárodní právo, politologii a sociologii budou následující tři roky zkoumat důsledky dohod o ochraně investic pro vládnutí a právní prostředí v Indii, Mexiku, Argentině a České republice. Jedná se o multidisciplinární projekt, který v současnosti nemá obdoby.

Za posledních dvacet let došlo k nebývalému nárůstu počtu uzavíraných dohod na ochranu zahraničních investic, které mají mít za cíl především přitáhnout do hostitelské země investory. Přes vysoký počet těchto dohod však doposud není jednoznačně dokázáno, že tyto dohody ve skutečnosti zahraniční investice ve velké míře přitahují. V důsledku těchto pochybností a v souvislosti s ne zcela transparentním prostředím mezinárodních arbitráží, které mají základ právě v těchto dohodách, je velmi žádoucí zabývat se dlouhodobou udržitelností celého systému dohod na ochranu zahraničních investic.

Základní tezí celého projektu je, že pouhé soustředění se na ekonomické dopady těchto dohod není dostačující. Projekt se zaměří na otázku, zda systém dohod o ochraně zahraničních investic přispívá k dodržování práva a lepší veřejné správě v hostitelských zemích, jak se běžně tvrdí, nebo zda naopak zpomaluje nutné reformy, a to ze strachu před žalobami zahraničních investorů.   Celý projekt zastřešuje nově vzniklé Center for International Dispute Settlement (CIDS), což je společný projekt Graduate Institute of International and Development Studies a University of Geneva. Kromě českého Centra pro lidská práva a demokratizaci na projektu pracuje University of Buenos Aires; Centre for Study of Law and Governance na indické Jawaharlal Nehru University a mexická University of Guadalajara.

Další informace najdete zde.