V únorovém čísle Bulletinu se tématu Ukrajiny věnuje text Lindy Janků, jenž se zamýšlí nad otázkou možného uplatnění mezinárodní trestní odpovědnosti sesazeného prezidenta Janukovyče za porušení lidských práv. Dále v Bulletinu najdete například rozbor postavení transsexualů v Evropě i v ČR z pera Martiny Grochové a Petra Suchánka či zamyšlení Venduly Karaskové nad důsledky absence zákona o narodnostních menšinách v Litvě. Kateřina Uhliřová s Kateřinou Studeckou přinašejí reportáž z mezinarodního semináře o obchodu s lidmi v Evropě a v sekci mezinarodní trestní spravedlnosti nepřijdete o již tradiční přehled činnosti mezinarodních trestních tribunalů rok 2013.
Bulletin si můžete přečíst zde.

 
Obsah

Ukrajinsky exprezident Janukovyč před Mezinarodnim trestnim soudem?

Jessup 2014: mořske pravo na půdě Ustavniho soudu
 
1) Mezinárodní trestní spravedlnost
Mezinárodní trestní justice: ohlédnutí za rokem 2013

Komise Rady OSN pro lidska prava: stihejme zločiny proti lidskosti pachane v KLDR

2) Evropský systém ochrany lidských práv
Soudce za Evropskou unii před Evropským soudem pro lidská práva
Transsexuálové v Evropě - představy a praxe
 
3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
Facebookem k emancipace genderově nekonformních
NAFTA po 20 letech: mexická perspektiva
Litva marně čeká na nový Zákon o národnostních menšinách
 
4) Česká republika a lidská práva
Lidskoprávní priority nové české vlády
Boj proti obchodu s lidmi a pomoc jeho obětem: problémy (nejen) v praxi
Na Ústavním soudu přediskriminováno?
 
+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech