Centrum pro lidská práva a demokratizaci vypracovalo operační analýzu pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR na téma Byznys a lidská práva v České republice. Pod vedením Lukáše Hodera a Huberta Smekala vypracovali Andrea Bittnerová, Veronika Hermanová a Vojtěch Kyselý.

Název studie: Současný stav v České republice a naplňování Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2015. 63 s.