I v letošním roce organizovalo Centrum pro lidská práva národní kolo soutěže Jessup Moot Court Competition. Soutěž Jessup Moot Court je jednou z největších a nejstarších studentských soutěží v oblasti mezinárodního práva. Každý rok je studentům z celého světa předestřeno zadání složitého mezinárodního problému a ti musí ve svých písemných i ústních projevech přesvědčit soudce Mezinárodního soudního dvora o správnosti svých argumentů v rámci simulovaného soudního řízení.

Centrum se ujalo organizace národního kola již potřetí a opět pro tuto příležitost využilo prostor Nejvyššího správního soudu, kterému za ochotnou spolupráci patří velký dík. Obrovský dík za několikaletou spolupráci patří také výhradnímu sponzorvi akce, a to advokátní kanceláři White & Case.

Mezinárodní finále soutěže se koná ve Washingtonu, D.C., avšak pokud se v jednom státě přihlásí více týmů, musí proběhnout nejprve národní kolo. Letos se o postup do USA utkaly týmy z Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého a klání to bylo opravdu velmi zajímavé. Případ se totiž dotýkal oblasti kybernetického práva a autoři zadání pravděpodobně při koncipování konfliktu dvou fiktivních států Amestonia a Riesland využili inspirace případem Edwarda Snowdena.

Nezastupitelnou roli v rámci národního kola samozřejmě hrají ti odborníci na mezinárodní právo, kteří obětují svůj volný čas a vystupují v roli soudců. Písemná podání hodnotili Kristina Horňáčková, Petr Kilian a Eva Šmakalová, zatímco v roli ústních soudců vystoupili Peter Nagy, Zdeněk Nový a Lenka Popovičová. Body, které soudci týmům v jednotlivých kategoriích udělili, tak vedly k vyhlášení nejlepšího týmu národního kola, kterým se stal tým Pravnické fakulty Univerzity Karlovy.

Tým pod vedením Milana Lipovského se tak na přelomu března a dubna 2016 zúčastnil celosvětového finále a v rámci tzv. předkol se utkal s týmy z Nepálu, Izraele, Německa a Jamajky. Do vyřazovacích kol postupuje 36 týmů a do tohoto okruhu se Česká republika zatím ještě nikdy neprobojovala. Dle hodnocení soudců národního kola se však úroveň českých studentů stále zvyšuje, budeme tedy doufat, že v nejbližších letech se českému týmu podaří probojovat mezi 36 nejlepších a bude tak moci zabojovat o celosvětové vítězství.